ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 14 SAYI: 2
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
2 - Acil servis kullanımında ırk temelli ayrımcılık; kantitatif bir çalışma
   
Mahdis Mostajabi
   
  ÖZET
   
  Amaç: Pek çok çalışma, uzamış acil servis (AS) kalış süresinin (KS) sonuçlara olan olumsuz etkilerini doğrulamıştır. Hasta, doktor, hastane ve sistem faktörleri AS KS’yi etkiler. Bu çalışmamızda, hem hastaların tıbbi durumunu hem de potansiyel eşitsizliklerden sorumlu olabilecek hastane faktörlerini kontrol ederek, başvuran hastalar için uzamış AS KS’deki ırksal farklılıkları araştırdık.

Yöntem: Çalışmada, 2009-2011 yılları arasında Ulusal Hastane Ayaktan Tıbbi Bakım Araştırması’ndaki 994 AS’den gelen 6932 hasta başvurusu incelendi. Birincil sonuç değişkeni, hastanın triyajından yatağına transferine kadar geçen sürenin 6 saatten uzun olması olarak tanımlanan, uzamış AS KS idi. Tercih edilen maksimum olabilirlik modeli olarak logit modeli, kullanıldı. Modelin farklı özelliklerini test etmek için Akaike informasyon kriterleri, Bayes informasyon kriteri ve Pregibon’un bağlantı testi kullanıldı.

Bulgular: Örneğimizin yaş ortalaması 57 yıl; hastaların %65’i beyaz, %54’ü kadındı. Hastaların toplam %58.5’i uzamış AS KS yaşadı. Genel olarak, beyazların %55.4’ü AS’de altı saatten daha uzun süre kalırken, bu beyaz olmayanlarda % 64.1 olarak saptandı (p<0.01). Bu çalışmanın örnekleminde, ortalama uzamış AS KS olasılığı, 2009, 2010 ve 2011’de sırasıyla 0.5798, 0.5791 ve 0.5989 olarak hesaplandı (her yıl için p <0.01). Ortalama olarak, beyaz hastalar ile karşılaştırıldığında, siyah hastalar, diğer tüm değişkenleri kontrol ettikten sonra, sırasıyla, 2009, 2010 ve 2011’de 7.3, 1.3 ve 6.7 puanlık uzamış AS KS yaşama olasılığına sahipti (p<0.01).

Sonuçlar: Ana hastaneye AS aracılığıyla başvuran, beyaz olmayan hastalarda beyazlara göre daha uzun AS KS görülmektedir ve bu da ABD’deki hastanelerde ırk farklılıklarının halen var olduğunu göstermektedir.
   
  Anahtar Kelimeler
  Irksal eşitsizlik, acil servis yoğunlaşması, logit modeli
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız