ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 14 SAYI: 2
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Online makale
Makale gönderimlerinin tamamen sitemiz üzerinden yapılacağı bu sistemle yazı göndermek ve gönderilmiş makalenizin takibini yapmak, ilgili değerlendirmeleri okuyup düzeltmeleri göndermek hızlı ve pratik bir süreç haline geliyor.
Kongre bilgileri
Yakın dönem kongrelerine dair genel bilgiler.

RSS Kaynağı
 
 
1 - Erken romatoid artrit hastalarının klinik ve ultrasonografik bulguları: 18 aylık takip çalışması
   
Halil Harman, Ibrahim Tekeoglu
   
  ÖZET
   
  Amaç: Çalışmamızın amacı erken ve çok erken tanı konulmuş hastalık modifiye edici ajanlardan naif olan romatoid artrit (RA) hasta grubunun, 18 ay boyunca klinik, fonksiyonel, ultrasonografi (US) takibini yapmak ve bu parametrelerin radyolojik son durum ile ilişkilerini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza 48 erken RA (15’i çok erken RA) tanılı hasta dahil edildi. Gri skala US (GSUS) ve Power Doppler US (PDUS) muayenesi, 28 eklem hastalık aktivite skoru (DAS28), sağlık değerlendirme anketi (HAQ), eritrosit sedimantasyon hızı (ESH), C reaktif protein (CRP) düzeyleri başlangıçta, 1, 3, 6, 9, 12, 18 aylarda tüm hastalarda yapıldı. Elbilek, metokarpofalangeal, proksimal interfalangeal, dirsek, omuz ve diz eklemleri ve elbilek çevresi tendon yapıları GSUS ve PDUS ile değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların takibinde ESH, CRP seviyelerinde 1. aydan itibaren istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde azalma başladı (p=0.006). HAQ, DAS 28 skorları, toplam GSUS sinovit skorları, toplam PDUS tenosinovit skorları, toplam GSUS tenosinovit skorları, toplam PDUS tenosinovit skorlarında istatistiksel olarak anlamlı düzelme ise ancak 3. ayda başlamaktadır (sırasıyla; p=0.007, p=0.003, p=0.001, p=0.009, p=0.002, p=0.004). Çok erken RA hastalarının izleminde laboratuar, US bulguları erken RA hastalarına benzer bulundu. Çoklu lineer regresyon analizinde, sadece 0 ve 1. Aydaki toplam GSUS ve PDUS skorları radyografik ilerleme skorları üzerine etkisini devam ettirebilmiştir (sırasıyla, ß=0.417, p=0011; ß=0.549, p=0.028; ß=0.476, p=0015; ß=0.358, p=0.017).

Sonuç: Radyografik hasarda ilerleme erken ve çok erken RA hastalarında benzer şiddette olmaktadır. Radyografik hasarın ilerlemesini etkileyen en önemli faktör, hastalık aktivitesinden bağımsız olarak, başlangıçtaki ve 1. aydaki US sinovitinin şiddetidir.
   
  Anahtar Kelimeler
  İnflamasyon, romatoid artrit, sinovit, ultrasonografi
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız