ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 14 SAYI: 1
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Online makale
Makale gönderimlerinin tamamen sitemiz üzerinden yapılacağı bu sistemle yazı göndermek ve gönderilmiş makalenizin takibini yapmak, ilgili değerlendirmeleri okuyup düzeltmeleri göndermek hızlı ve pratik bir süreç haline geliyor.
Kongre bilgileri
Yakın dönem kongrelerine dair genel bilgiler.

RSS Kaynağı
 
 
21 - Sezaryen skar gebeliğinin dilatasyon küretaj sonrası foley katater uygulaması ile başarılı tedavisi: Olgu sunumu
   
Osman Balcı, Fedi Ercan
   
  ÖZET
   
  Önceki sezaryen (histerotomi) skarında ektopik gebelik, 2000 gebelikte bir görülmektedir ve ektopik gebelik geçiren hastaların yüzde 6’sı daha önceden sezaryen olmuş hastalardır. Adenomyosis, in vitro fertilizasyon, geçirilmiş dilatasyon ve küretaj ile plasentanın elle çıkarılması öyküsü risk faktörleridir. Klinik tablo semptomatik bir hastada hafif bir vajinal kanamadan, ağrılı bir uterin rüptür ve hipovolemik şok tablosuna kadar değişkenlik gösterebilir. Tanı ultrasonografik görüntülemede sezaryen skarına gömülmüş gebelik kitlesinin görülmesi ile netleştirilir. Spontan abortus, servikal ektopik gebelik ve plasenta akreata ile ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Nadir görülen sezaryen skar gebeliği, literatürde daha çok olgu sunumları şeklinde sunulduğu için ilk seçilecek tedavi konusunda tam bir görüş birliği yoktur. Burada sezaryen skarı içine yerleşmiş gebeliğin dilatasyon küretaj sonrası alt segmente yerleştirilen balon kateter ile başarılı tedavisi sunulmaktadır.
   
  Anahtar Kelimeler
  Sezaryen skar gebeliği, ektopik gebelik
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız