ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 14 SAYI: 1
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Online makale
Makale gönderimlerinin tamamen sitemiz üzerinden yapılacağı bu sistemle yazı göndermek ve gönderilmiş makalenizin takibini yapmak, ilgili değerlendirmeleri okuyup düzeltmeleri göndermek hızlı ve pratik bir süreç haline geliyor.
Kongre bilgileri
Yakın dönem kongrelerine dair genel bilgiler.

RSS Kaynağı
 
 
17 - Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda kognitif fonksiyonların değerlendirilmesi
   
Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel, Nilda Turgut, Gündeniz Altıay, Muzaffer Demir, Burhan Turgut, Hakan Erbaş, Necdet Süt
   
  ÖZET
   
  Amaç: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) hava akımı kısıtlanmasıyla karakterize bir hastalık olup, hastalığın ileri aşamalarında kognitif problemler gelişebilmektedir. KOAH gelişimi ile homosistein düzeyleri ve total antioksidan kapasite (TAK) arasındaki ilişki, kognitif bozukluk ile homosistein düzeyleri ve TAK arasındaki ilişki bilinmektedir. Çalışmamızda KOAH’lı hastalarda kognitif fonskiyonların değerlendirilmesi ve kognitif fonksiyonlarla homosistein ve TAK arasındaki ilişkinin gösterilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çalışmaya akut atağı olan 28 (grup 1), stabil durumda olan 28 (grup 2) KOAH’lı olgu alındı. 25 sigara içmeyen sağlıklı olgu ile kontrol grubu (grup 3) kuruldu. Hasta ve kontrol grubunda homosistein, TAK düzeylerine bakıldı. Standardize mini mental test (SMMT), saat çizme testi (SÇT), Blessed oryantasyon bellek konsantrasyon testi (BOBKT), Benton yüz tanıma testi (BYTT) ve klinik demans derecelendirme ölçeği (KDDÖ) ile kognitif fonksiyonlar değerlendirildi.

Bulgular: Grup 1’de homosistein düzeyleri yüksek (p=0.004), grup 1 ve 2’de TAK düzeyleri yüksek (p=0.04), grup 1’de SMMT değerleri (p=0.000) ve SÇT değerleri (p=0.000) düşük, grup 1 ve 2’de KDDÖ değerleri yüksek (p=0.000), grup 1 ve 2’de BYTT değeri düşüktü (p=0.000). Grup 1’de TAK ile SMMT (r=0.582, p=0.001) ve KDDÖ (r=-0.384, p=0.044) arasında korelasyon saptandı.

Sonuçlar: Çalışmamızda kronik obstrüktif akciğer hastalığı bulunan hastalarda kognitif bozukluğun varlığı gösterilmiş, bu bozukluğun hipoksik olanlarda daha belirgin olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca çalışmamızda TAK ile kognitif bozukluk arasındaki ilişki gösterilmiştir.
   
  Anahtar Kelimeler
  Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kognitif testler, homosistein, total antioksidan kapasite
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız