ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 14 SAYI: 1
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Online makale
Makale gönderimlerinin tamamen sitemiz üzerinden yapılacağı bu sistemle yazı göndermek ve gönderilmiş makalenizin takibini yapmak, ilgili değerlendirmeleri okuyup düzeltmeleri göndermek hızlı ve pratik bir süreç haline geliyor.
Kongre bilgileri
Yakın dönem kongrelerine dair genel bilgiler.

RSS Kaynağı
 
 
16 - Diz osteoartritinde konvansiyonel fizyoterapi programı ve sintigrafinin tanısal değeri
   
Mualla Bicer Gencbay
   
  ÖZET
   
  Amaç: Enşamasyonlu diz osteoartritinde nontermal etkili olarak bilinen kesikli kısa dalga tedavisinin terapötik etkinliğini klinik olarak ve sintigrafik görüntüleme ile araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Enşamatuar fazdaki 20 diz osteoartritli hastanın semptomatik dizine 10 seans diyadinamik akım, 15 seans kesikli kısa dalga (65 Hz, 20 dk/gün) tedavisi, buz tedavisi ve egzersiz programı uygulandı. Hastalara tedaviden önce ve tedavi bitiminde 3 fazlı Tc-Metil difosfonat kemik sintigrafisi ile görüntüleme yapıldı. Sintigrafik kan akımı, yumuşak doku ve kemik tutulumları kaydedildi. Klinikte ağrının şiddeti vizüel analog skala, istirahat ağrısı, gece ağrısı, pasif hareket ağrısı, günlük yaşam aktiviteleriyle ortaya çıkan ağrı varlığı, ağrı başlama mesafesi ile ölçüldü. Eklemde ısı artışı varlığı, diz çevresi ölçümü ve diz eklem hareket açıklıkları değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya 2’si erkek 18’i kadın toplam 20 hasta dahil edildi. Yaş ortalaması 56.8±1.5 yıl idi. Tedavi sonrasında vizüel analog skala (VAS), istirahat ağrısı, gece ağrısı, pasif hareket ağrısı, günlük yaşam aktiviteleriyle ortaya çıkan ağrı varlığı, ağrı başlama mesafesinde istatistiksel olarak belirgin düzelme saptandı (p<0.05). Tedavi öncesi ve sonrası sintigrafik fazlara ait değerlerde fazlar arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0.05).

Sonuçlar: Kesikli kısa dalga tedavisi ile enşamasyonlu diz osteoartritinde ağrıda belirgin düzelme saptandı. Sintigrafik bulgularda ise değişiklik saptanmadı. Kesikli kısa dalganın, enşamasyonlu diz osteoartritinde etkin bir tedavi olduğu sonucuna varıldı.
   
  Anahtar Kelimeler
  Diz osteoartriti, kesikli kısa dalga, sintigrafi
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız