ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 14 SAYI: 1
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Online makale
Makale gönderimlerinin tamamen sitemiz üzerinden yapılacağı bu sistemle yazı göndermek ve gönderilmiş makalenizin takibini yapmak, ilgili değerlendirmeleri okuyup düzeltmeleri göndermek hızlı ve pratik bir süreç haline geliyor.
Kongre bilgileri
Yakın dönem kongrelerine dair genel bilgiler.

RSS Kaynağı
 
 
15 - Kardiyak miksoma tedavisi; üçüncü basamak akademik merkez deneyimi
   
Saygin Turkyilmaz, Ali Aycan Kavala
   
  ÖZET
   
  Amaç: Bu çalışmada, en sık görülen primer kalp tümörü olan miksomaların klinik özellikleri ve cerrahi deneyimlerimiz paylaşıldı.

Gereç ve Yöntem: Kasım 2010-Temmuz 2016 tarihleri arasında 45 primer kardiyak miksoma hastasına tanı konularak opere edildi. Bu hastaların demografik özellikleri, semptomları, klinik bulguları, ekokardiyografi ve gerekli olanlara uygulanan koroner anjıografi bulguları değerlendirildi.

Bulgular: Toplam 45 hastanın 34 tanesinde (%75.6) sol atriyum 11 tanesinde (%24.4) sağ atriyum kaynaklı miksoma tespit edildi. Postoperatif dönemde hastaların ekokardiyografi kontrollerinde rezidü ve rekürrense rastlanmadı.

Sonuç: Klinik bulguları nonspesifik oldugu için başlangıçta kardiyak tümörlerin akla getirilmesi çok önemlidir. Tek tedavi seçeneği cerrahi olup, komplikasyon gelişmeden cerrahinin planlanması ve tümörün tam rezeke edilerek rekürrensin önlenmesi çok önemlidir.
   
  Anahtar Kelimeler
  Miksoma, kalp neoplazileri, kalp cerrahisi
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız