ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 14 SAYI: 1
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Online makale
Makale gönderimlerinin tamamen sitemiz üzerinden yapılacağı bu sistemle yazı göndermek ve gönderilmiş makalenizin takibini yapmak, ilgili değerlendirmeleri okuyup düzeltmeleri göndermek hızlı ve pratik bir süreç haline geliyor.
Kongre bilgileri
Yakın dönem kongrelerine dair genel bilgiler.

RSS Kaynağı
 
 
14 - Koksidini şikayeti ile başvuran hastalarda hemoroidin değerlendirilmesi
   
Savaş Bayrak, Mehmet Emin Güneş, Sibel Çağlar Okur, Mehmet Abdussamet Bozkurt, Yıldız Okuturlar, Meltem Vural
   
  ÖZET
   
  Amaç: Koksidini, koksiks etrafındaki ağrıyı tanımlar. Bu çalışmada benzer yakınımlarla karakterize hemoroidin koksidini birlikteliğinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Seksen yedi koksidinili hastanın fizik muayene değerlendirmeleri sonrasında hemoroid saptanan 37 hasta çalışmaya dahil edildi. Hemoroid tespit edilen hastalar eksternal hemoroid olanlar (Grup 1) ve internal hemoroid olanlar (Grup 2) şeklinde iki gruba ayrıldı. Olguların demografik özellikleri vr oturma esnasında ve ayakta durma esnasında ağrı değerlendirmeleri Sayısal Değerlendirme Skalası (SDS) ile karşılaştırıldı. p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular: Her iki grup arasında demografik özellikler ve SDS (oturma esnasında) ölçümde istatistiksel anlamlı farklılık saptanmazken (p>0.05), Grup 1’de SDS (ayakta durma esnasında) (5.83±3.51), Grup 2’ye göre (2.28±1.59) istatistiksel olarak anlamlı yüksek tespit edildi (p<0.05).

Sonuç: Bu çalışmada; koksidinili hastalarda hemoroidin de eşlik edebileceği, ağrı şiddeti fazla olan hastalarda eksternal hemoroidin de akılda tutulması gerektiğine dikkat çekilmiştir.
   
  Anahtar Kelimeler
  Koksidini, hemoroid, ağrı
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız