ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 14 SAYI: 1
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Online makale
Makale gönderimlerinin tamamen sitemiz üzerinden yapılacağı bu sistemle yazı göndermek ve gönderilmiş makalenizin takibini yapmak, ilgili değerlendirmeleri okuyup düzeltmeleri göndermek hızlı ve pratik bir süreç haline geliyor.
Kongre bilgileri
Yakın dönem kongrelerine dair genel bilgiler.

RSS Kaynağı
 
 
13 - Periampuller bölge tümörlerinde uygulanan pilor koruyucu whipple ameliyatı ve 10 yıllık sağkalım
   
Kemal Tekesin, Mehmet Emin Gunes
   
  ÖZET
   
  Giriş: Bu çalışmada periampuller bölge tümörü olan ve Whipple prosedürü uygulanan hastalarda postoperatif sağkalımı etkileyen faktörler analiz edildi ve bu hastaların 10 yıldan fazla hayatta kalma olasılıkları değerlendirdi.

Yöntem: Son 3 yılda periampuller pankreas tümörü nedeniyle Whipple prosedürü uygulanan hastalar retrospektif olarak incelendi. Hayatta kalma oranları, Kaplan-Meier yöntemi kullanılarak istatistiksel olarak analiz edildi ve log rank testiyle karşılaştırıldı. Çok değişkenli sağ kalım, bir Cox orantılı risk modeli kullanılarak analiz edildi.

Bulgular: Periampuller bölgenin tümörü olan yirmi sekiz hasta (E/K:20/8) ameliyat edildi. Erken dönem mortalite gözlenmedi. İki hastada major, beşinde minör komplikasyonlar görüldü. Bir hastada kronik pankreatit, bir hastada duodenal gastrointestinal stromal tümör, bir hastada pankreatik nöroendokrin tümör, 25 hastada ise pankreatik, ampuller veya koledok adenokarsinomu vardı. Ampuller tümörü olan hastalarda postoperatif sağkalım pankreatik kansere göre anlamlı olarak daha uzun bulundu (p<0.001). Evre I-IV tümörlü hastaların medyan sağkalım oranları sırasıyla 69.75, 33.80, 21.90 ve 6.00 ay olarak saptandı (p<0.001). Genel sağkalım R0 rezeksiyon yapılan hastalarda ve lenf nodu negatif olan hastalarda anlamlı derecede daha uzun bulundu (p=0.003). Portal ven rezeksiyonu yapılan hastalarda sağkalım oranı 13 kat daha düşüktü (p=0.022).

Sonuç: Tanı, cerrahi ve adjuvan tedavilerdeki gelişmelere rağmen, periampullar bölge tümörleri olan hastalar, histopatolojik olarak adenokarsinoma tanısı alırsa, 10 yıl üzerinde hayatta kalma oranları çok düşüktür. Hastanın yaşam süresini uzatmak için erken tanı, genişletilmiş rezeksiyon ve optimal adjuvan tedaviye ihtiyaç vardır.
   
  Anahtar Kelimeler
  Periampuller tümörler, ampulla tümörleri, duodenum tümörleri, koledok tümörleri, whipple ameliyatı
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız