ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 14 SAYI: 1
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Online makale
Makale gönderimlerinin tamamen sitemiz üzerinden yapılacağı bu sistemle yazı göndermek ve gönderilmiş makalenizin takibini yapmak, ilgili değerlendirmeleri okuyup düzeltmeleri göndermek hızlı ve pratik bir süreç haline geliyor.
Kongre bilgileri
Yakın dönem kongrelerine dair genel bilgiler.

RSS Kaynağı
 
 
10 - Bakırköy dr. Sadi konuk eğitim araştırma hastanesi’nde hasta memnuniyeti ve etkileyen faktörlerin araştırılması
   
Ali Demirci, Zilha Öztürk, Sami Hatipoğlu
   
  ÖZET
   
  Amaç: İstanbul Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran ayaktan ve yatan hastaların demografik karakterlerini ortaya çıkarmak, hasta memnuniyetini etkileyen faktörleri ve hasta memnuniyet-memnuniyetsizliği ile ilişkili faktörleri belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: 15 Nisan 2010 ile 15 Nisan 2011 tarihleri arasında hastanemiz polikliniklerine başvuran ve yataklı servislerde tedavi gören 1440 hasta çalışmaya alınmıştır. Hastaların demografik bilgileri ve memnuniyetleri hakkında Sağlık Bakanlığının hazırlamış olduğu ayaktan hasta ve yatan hasta memnuniyet anketleri uygulandı.

Bulgular: Ayaktan hastaların kadın grubunun bilgilendirme ortalamaları erkek grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p=0.003). Ayaktan hastaların okur-yazar değil, okuryazar, ilkokul, ortaokul, lise, yüksekokul ve üniversite gruplarının fiziki ortam ve birimler ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p=0.002). Yatan hastalarda yaş ile hekim puanları arasında istatistiksel olarak negatif yönde anlamlı ilişki gözlenmiştir (p=0.028). Yaş arttıkça hekim puanları düşmektedir.

Sonuç: Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin performans ve kalite değerlendirmeleri, yönetimsel kararlar geliştirmeleri ve hastanelerin etkinlik ve verimliliğinin karşılaştırılmasında yapılan bu faaliyetlerin geliştirilerek sürdürülmesi ve sonuçların bilimsel ortamlarda paylaşılması sağlık hizmetleri için önemli katkılar sağlayacaktır.
   
  Anahtar Kelimeler
  Hasta memnuniyeti, memnuniyetsizlik, Bakırköy
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız