ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 14 SAYI: 1
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|



Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Online makale
Makale gönderimlerinin tamamen sitemiz üzerinden yapılacağı bu sistemle yazı göndermek ve gönderilmiş makalenizin takibini yapmak, ilgili değerlendirmeleri okuyup düzeltmeleri göndermek hızlı ve pratik bir süreç haline geliyor.
Kongre bilgileri
Yakın dönem kongrelerine dair genel bilgiler.

RSS Kaynağı
 
 
9 - Total kalça artroplastisi sonrası inşamatuar reaktivasyonun bir belirteçi olarak ortalama trombosit hacmi
   
Mehmet Sabri Balik, Adem Erkut, Yilmaz Guvercin, Davut Keskin
   
  ÖZET
   
  Amaç: Ortalama trombosit hacmi (MPV) trombosit fonksiyonu ve aktivasyonu ile ilişkilidir. Artan MPV değerleri, trombosit fonksiyonlarının yükseldiğini ve inşamasyonu ile birlikteliği göstermektedir. Total kalça artroplastisi sonrası osteoartritli (OA) hastaların postoperatif MPV değişikliklerini araştırdık.

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışma, koksartrozlu 813 hasta ve primer koksartrozu olmayan 152 hasta üzerinde yapıldı (kontrol grubu). Hastalar iki gruba ayrıldı. Birinci grup total kalça artroplastisi (n=312) ve ikinci grup konservatif yöntemlerle (n=501) tedavi edildi. MPV, ESR ve CRP değerlendirildi. Total kalça artroplastisi uygulanan hastaların erken evre (operasyondan sonra 10 güne kadar) ve geç evre (operasyondan 30 gün sonrası) verileri kaydedildi.

Bulgular: Kontrol grubu ile konservatif tedavi grubu arasında ve kontrol grubu ile erken evre cerrahi tedavi grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı ortalama MPV değerleri bulundu (sırasıyla p=0.001 ve p=0.005). Kontrol grubu ile geç evre cerrahi tedavi grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p=0.796). Konservatif tedavi grubu ile geç evre cerrahi tedavi grubu arasında ortalama MPV değerleri istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.001), ancak konservatif tedavi grubu ile geç evre cerrahi tedavi grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0.057).

Sonuç: Total kalça protezi ameliyatı sonrası inşamatuar reaktivasyou belirlemeye yönelik yeni çalışmalarda belirlediğimiz MPV değerlerindeki değişikliklerin katkı sağlayacağını düşünüyoruz.
   
  Anahtar Kelimeler
  Ortalama trombosit hacmi, inşamatuar belirteç, sinovyal doku, aseptik gevşeme
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız