ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 14 SAYI: 1
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Online makale
Makale gönderimlerinin tamamen sitemiz üzerinden yapılacağı bu sistemle yazı göndermek ve gönderilmiş makalenizin takibini yapmak, ilgili değerlendirmeleri okuyup düzeltmeleri göndermek hızlı ve pratik bir süreç haline geliyor.
Kongre bilgileri
Yakın dönem kongrelerine dair genel bilgiler.

RSS Kaynağı
 
 
8 - Oral kontraseptifler hakkında toplumun farkındalık düzeyi
   
Çağlar Helvacıoğlu, Hediye Dağdeviren, Ammar Kanawati, Hüseyin Cengiz, Murat Ekin
   
  ÖZET
   
  Amaç: Bizim bu çalışmada amacımız Türk toplumunun oral kontraseptif kullanma konusundaki farkındalık düzeyini belirlemektir.

Yöntem: Çalışmamıza kadın doğum polikliniklerine Haziran 2015-Eylül 2015 tarihleri arasında başvuran 1083 gönüllü aldık. Çalışmamızda yüz yüze soru cevap şeklinde 20 soru içeren bir anket formu kullandık ve formda oral kontraseptişer ile korunma hakkında sorular sorduk.

Bulgular: Çalışmamıza katılan kadınların %72’si daha önce oral kontraseptişeri duymuş olmasına rağmen korunma yöntemi olarak oral kontraseptişeri kullananların oranı sadece %10.8 düzeylerinde idi. Gönüllülerin %27.8’in oral kontraseptif kullanma konusunda çekinceli olduklarını belirttiler. En sık gözlenen çekince nedeni ise %40.8’lik oran ile kilo alımı idi. Bunlarla beraber gönüllülerin %72’si bir başkasına oral kontraseptif tavsiye etmeyeceklerini belirttiler.

Sonuç: Jinekologlar tarafından kontrasepsiyon ve jinekolojik endikasyonlarla oral kontraseptişer sıklıkla reçete edilmektedir. Buna rağmen toplumumuz oral kontraseptif kullanma konusunda çekinceli davranmaktadır. Bu konuda toplumun bilinç düzeyi artırılmalıdır.
   
  Anahtar Kelimeler
  Oral kontraseptişer, kontrasepsiyon, aile planlaması
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız