ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 14 SAYI: 1
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Online makale
Makale gönderimlerinin tamamen sitemiz üzerinden yapılacağı bu sistemle yazı göndermek ve gönderilmiş makalenizin takibini yapmak, ilgili değerlendirmeleri okuyup düzeltmeleri göndermek hızlı ve pratik bir süreç haline geliyor.
Kongre bilgileri
Yakın dönem kongrelerine dair genel bilgiler.

RSS Kaynağı
 
 
5 - Belirsiz diferansiasyonlu ekstremite yumuşak doku sarkomları: 60 hastalık seride klinik prezentasyon, tedavi ve sonuçları
   
Recep Ozturk, Murat Aydin, Sefik Murat Arikan, Mehmet Akif Simsek, Ethem Toptas, Bedii Safak Gungor
   
  ÖZET
   
  Amaç: Bu çalışma, belirsiz diferansiasyonlu ekstremite yumuşak doku sarkomu olan 60 hastanın klinik karakteristikleri ve tedavi modalitelerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Yöntem: 2002-2016 yılları arası, lokalize ya da metastatik, belirsiz diferansiasyonlu ekstremite yumuşak doku sarkomu olan hasta serisinde klinik bulgular, tedavi, sonuçlar, tedavi başarısızlıklarını retrospektif inceledik.

Bulgular: Toplam 60 hastanın 35’i erkek, 25’i kadındı. Ortalama yaş 33.8 (7-68 arası) hesaplandı. 41 hasta sinovial sarkomlu, 7 hasta asps li, 6 hasta extraskeletal Ewing sarkomlu, 3 hasta clear cell sarkomlu, 2 hasta epiteloid sarkomlu ve 1 hasta ekstraskeletal mixoid kondrosarkomlu idi. 18 hasta tanı anında metastaza sahipken, 42 hasta tanı anında lokalize tümöre sahipti. Tüm hastalarda 5 yıllık sağkalım genel grupta %28, lokalize tümörü olan hastalarda %34, tanı anında metastaza sahip hastalarda 11% idi. 20 hasta ortalama 42.6 ayda (10-125 ay) hayatını kaybetti. En sık primer tümör lokalizasyonu uyluktu. Ortalama kitle çapı 96 mm idi. 30 hastada tam (R0) rezeksiyon yapıldı. 7 vakada preoperatif, 43 vakada postoperatif sistemik kemoterapi uygulandı. 2 vakada neoadjuvan, 24 vakada adjuvan radyoterapi uygulandı. Toplam 37 vakada, tanı anında ya da ileri dönemde metastaz gelişti. ortalama takip süresi 45.2 ay (10-136 ay) idi. Cerrahi komplikasyonları tartışıldı.

Sonuç: Belirsiz diferansiasyonlu ekstremite yumuşak doku sarkomları, benign tümörlerle karıştırılabilen ve bazı türleri çok nadir görülen ve uzun dönem prognozu çok kötü olan hastalık grubundadır. Geniş cerrahi sınır ve erken evrede tanı koyma, özellikle önemlidir.
   
  Anahtar Kelimeler
  Belirsiz diferansiasyonlu sarkomlar, sinoviyal sarkom, ekstremite yumuşak doku sarkomları, tedavi sonuçları, prognoz
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız