ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 14 SAYI: 1
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Online makale
Makale gönderimlerinin tamamen sitemiz üzerinden yapılacağı bu sistemle yazı göndermek ve gönderilmiş makalenizin takibini yapmak, ilgili değerlendirmeleri okuyup düzeltmeleri göndermek hızlı ve pratik bir süreç haline geliyor.
Kongre bilgileri
Yakın dönem kongrelerine dair genel bilgiler.

RSS Kaynağı
 
 
4 - Hemşirelerin iş yerinde karşılaştıkları psikolojik şiddet davranışlarının incelenmesi
   
Hatice Tambağ, Rana Can, Rabiye Erenoğlu, Raziye Özbay
   
  ÖZET
   
  Amaç: Bu çalışma, Akdeniz Bölgesi’ndeki bir ilimizin il merkezindeki bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin; iş yerinde psikolojik şiddet davranışlarıyla karşılaşma sıklığını, psikolojik şiddet karşısında gösterdikleri tepkileri ve bu tür davranışları önleme girişimlerinin neler olduğunu belirlemek amacı ile yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Araştırma kesitsel ve tanımlayıcı tipte olup, örneklemini en az bir yıldır çalışan ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 166 hemşire oluşturdu. Veriler “İş Yerinde Psikolojik Şiddet Davranışları Ölçeği” ve kişisel bilgi formu ile toplandı.

Bulgular: Hemşirelerin %29.5’i (n=49) 31 yaş ve üstünde (ort=28.28±6.32), %81.9’unun (n=136) kadın olup, %86.7’sinin (n=144) iş yerinde psikolojik şiddet davranışlarına maruz kaldığı belirlenmiştir. Hemşirelerin psikolojik şiddete maruz kalmalarının çalıştıkları bölüm, ekip olarak çalışma ve amirlerinden destek görme değişkenlerinden etkilendiği bulundu (p<0.05).

Sonuç: Yaklaşık her beş hemşireden dördü iş yerinde psikolojik şiddet davranışlarına maruz kalmaktadır. Psikolojik şiddet davranışlarını azaltma ve önlemeye yönelik olarak çalışanlarda farkındalığı arttıracak çalışmalar planlanması önerilmektedir.
   
  Anahtar Kelimeler
  Hemşirelik, iş yeri, psikolojik şiddet
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız