ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 14 SAYI: 1
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Online makale
Makale gönderimlerinin tamamen sitemiz üzerinden yapılacağı bu sistemle yazı göndermek ve gönderilmiş makalenizin takibini yapmak, ilgili değerlendirmeleri okuyup düzeltmeleri göndermek hızlı ve pratik bir süreç haline geliyor.
Kongre bilgileri
Yakın dönem kongrelerine dair genel bilgiler.

RSS Kaynağı
 
 
3 - Hemşirelerin ağrı yönetimi hakkındaki bilgi ve davranışlarının belirlenmesi
   
Sevim Çelik, Betül Kübra Baş, Zehra Nur Korkmaz, Hatice Karaşahin, Sibel Yıldırım
   
  ÖZET
   
  Amaç: Bu çalışma hemşirelerin ağrı yönetimi hakkındaki bilgi ve davranışlarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Gereç ve Yöntem: Çalışma kesitsel tipte çalışma olarak dizayn edildi. Çalışma Şubat- Nisan 2014 tarihleri arasında 560 hemşire ile yapıldı. Veriler Hemşire Tanıtıcı Formu, Hemşirelerin Ağrı İle İlgili Bilgi Ve Davranış Anketi kullanılarak toplandı. Veriler tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, Student t testi, tek yönlü ANOVA, Kruskal Wallis testleri kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: 560 hemşirenin %45.2’si 29-38 yaş grubunda, %88.6’sı bayan, %66.1’i lisans mezunuydu. %69.8’i dahili kliniklerde, %91.6’sı yatak başı hemşire olarak çalışıyordu. Hemşirelerin %39.5’i 5 yıldan az deneyime sahipti. Hemşirelerin %56.2’si ağrı ile ilgili hizmet içi eğitim almamıştı ve %76.6’sı ağrı ile ilgili yayın takip etmiyordu. Hemşirelerin üçte biri (%35.2) sıklıkla ağrı için skala kullanmıyordu. Hemşireler ağrı ile ilgili bilgi ve davranış anketinden 4.95±2.16 puan almışlardı. Yüksek Lisans mezunu (6.31±2.19; p=0.002), hemşirelik yayınlarını takip eden (5.30±2.25; p=0.03) ve her zaman ağrı skalası kullanan (5.26±2.38; p=0.02) hemşirelerin ağrı ile ilgili bilgi ve davranış anket puanı anlamlı şekilde daha yüksekti. Çalışma yılı daha uzun hemşirelerin bilgi ve davranış puan ortalaması daha düşüktü (p>0.05). Dahili kliniklerde çalışan hemşirelerin bilgi ve davranış puan ortalaması cerrahi kliniklerde çalışanlardan daha yüksekti (p>0.05). Ağrı ile ilgili hizmet içi eğitim alan hemşirelerin puan ortalamaları daha yüksekti (p>0.05).

Sonuç: Çalışma hemşirelerin ağrının tanılanması ve yönetimine ilişkin yeterli bilgiye sahip olmadığını göstermiştir.
   
  Anahtar Kelimeler
  Hemşire, ağrı, bilgi, davranış
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız