ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 14 SAYI: 1
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Online makale
Makale gönderimlerinin tamamen sitemiz üzerinden yapılacağı bu sistemle yazı göndermek ve gönderilmiş makalenizin takibini yapmak, ilgili değerlendirmeleri okuyup düzeltmeleri göndermek hızlı ve pratik bir süreç haline geliyor.
Kongre bilgileri
Yakın dönem kongrelerine dair genel bilgiler.

RSS Kaynağı
 
 
1 - Hemşirelerin beyin ölümü ve bitkisel hayat konusundaki bilgi ve düşünceleri
   
Işıl Işık Andsoy, Asiye Gül
   
  ÖZET
   
  Amaç: Tanımlayıcı çalışmanın amacı hemşirelerin beyin ölümü ve bitkisel hayat konusundaki bilgi ve düşüncelerini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Karabük ilinde yer alan üniversite ve özel hastanede çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 200 hemşire araştırma kapsamına alındı. Verilerin toplanmasında konuya ilişkin 36 soru içeren anket formu kullanıldı. Sonuçlar sayı ve yüzde olarak gösterildi.

Bulgular: Hemşirelerin %24’ü beyin ölümü tanısı için organ naklinin ana sebep olduğunu, %58’i beyin ölümü olduğunda kendi organlarını ve %54’ü yakınlarının organlarını bağışlayabileceklerini belirtti. Çalışmada, beyin ölümü tespitinin ön koşulu olarak “beyin hasarının yaygın ve geri dönüşümsüz olduğunun belirlenmesi (%83.5)” yanıtı verildi. Beyin ölümü kriterleri arasında “pupillalar ışığa yanıtsız, orta hatta ve dilatedir” (%71.0), bitkisel hayatın özellikleri arasında “bireyin bakımı sağlandığı sürece çevresinden habersiz bir halde yıllarca yaşayabilir” (%87) maddeleri yüksek oranda doğru olarak yanıtlandı.

Sonuç: Çalışmada hemşirelerin çoğunluğunun organ bağışında bulunmadıkları, beyin ölümüne yönelik bilgilerinin yetersiz olduğu saptandı. Beyin ölümü ve bitkisel hayat kavramlarına ilişkin hemşirelere eğitim yapılması, organ bağışına yönelik farkındalıklarının arttırılması önerilmektedir.
   
  Anahtar Kelimeler
  Beyin ölümü, bitkisel hayat, hemşire
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız