ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 13 SAYI: 4
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
11 - Sağ arkus aortaya eşlik eden sol pulmoner arter yokluğu: Bir olgu sunumu
   
Vehbi Doğan, Şeyma Kayalı, Senem Özgür, İlker Ertuğrul, Utku Arman Örün, Selmin Karademir
   
  ÖZET
   
  Tek taraşı pulmoner arter yokluğu nadir bir anomalidir. İzole veya diğer konjenital kalp hastalıklarıyla birlikte görülebilmektedir. Anomali aynı taraf altıncı aortik arkın gelişim eksikliğinden kaynaklanır. Asemptomatik olabilmesi nedeniyle bazı olgularda tanıda gecikme olabilmektedir. Bu yazıda kliniğimize üfürüm duyulması nedeniyle yönlendirilen ve sol pulmoner arter yokluğu saptanan 7 yaşında erkek hasta, ekokardiyografi, toraks bilgisayarlı tomografisi ve kardiyak kateterizasyon bulguları eşliğinde sunulmuştur.
   
  Anahtar Kelimeler
  Pulmoner agenezi, sağ arkus aorta
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız