ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 13 SAYI: 4
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
9 - Myofibroblastoma: Erkek hastada nadir bir benign meme tümörü olgusu
   
Murat Özgür Kılıç, Meral Şen, Cenap Dener, Sibel Yenidünya
   
  ÖZET
   
  Myofibroblastoma memenin nadir görülen benign mezenkimal tümörüdür. Literatürde az sayıda olgu bildirilmiştir. Sıklıkla postmenapozal dönemdeki kadınlarda ve ileri yaştaki erkeklerde görülür. Genelde aylar içinde yavaş büyüyen, iyi sınırlı, mobil, tek taraşı, sert bir kitle olarak ortaya çıkar. Çeşitli morfolojik varyantlara sahip olması nedeniyle görüntüleme yöntemleriyle diğer meme kitlelerinden ayırt edilmesi zor olduğundan, tanıda tru-cut biyopsi anahtar rolü oynar. Benign bir meme tümörü olan myofibroblastomanın lokal eksizyonu küratiftir. Malign dönüşüm ve cerrahi sonrası bildirilmiş bir rekürrens bulunmamaktadır. Genel cerrahların bu ender meme kitlesine doğru yaklaşımı bilmesi, gereksiz ve yanlış tedavileri azaltacaktır. Bu yazıda, nadir görülmesi nedeniyle 42 yaşında erkek bir hastanın memesinde saptadığımız yeni bir myofibroblastoma olgusunu sunduk.
   
  Anahtar Kelimeler
  Myofibroblastoma, meme, erkek
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız