ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 13 SAYI: 4
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
6 - İyi huylu meningiom ve glioblastoma multiformede kurşun ve nikel düzeylerinin kantitatif analizi
   
Utku Adilay, Murat Gunal, Osman Tanriverdi, Ali Kemal Guler, Bulent Güçlü, Bulent Demirgil
   
  ÖZET
   
  Amaç: Bu çalışmanın amacı, iyi huylu meningiomlar ve glioblastoma multiforme doku örnekleri içerisindeki kurşun ve nikel seviyelerini karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma, patolojik olarak iyi huylu olarak teşhis edilmiş ve cerrahi operasyonla elde edilmiş meningiom ve glioblastoma multiforme örnekleri üzerinde gerçekleştirilmiştir (her gruptan 20 örnek). Eser elementlerin ölçümü Shimadzu AA 680 atomik absorpsiyon spektrometresi ile gerçekleştirilmiştir. Değerlendirme, her gruptaki kurşun ve nikel seviyseindeki değişimle, p<0.05 istatistiksel anlamlılık içerisinde yapılmıştır.

Bulgular: İyi huylu meningiom örneklerindeki kurşun seviyesi glioblastoma multiforme örnekleriyle benzerdir (p=0.817). Nikel seviyesi ise iyi huylu meningiomlarda, glioblastoma multiforme örneklerine göre istatistiksel olarak yüksektir (p=0.003).

Sonuç: Glioblastoma multiformelerler ile karşılaştırıldığında iyi huylu meningiomlardaki yüksek nikel içeriği ve nikelin meningiom oluşumundaki muhtemel korelasyonu araştırılmalıdır. Bulgularımızın yeni çalışmalar için değerli bir veri olduğunu ve meningiom ve glioblastoma multiforme patojenezi hakkında önemli bilgi katkısında bulunacağı kanaatindeyiz.
   
  Anahtar Kelimeler
  Glioblastoma multiforme, kurşun, meningiom, nikel
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız