ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 13 SAYI: 4
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
5 - Yetişkin bireylerde kavrama ve çimdikleme kuvvetine baskın tarafın etkisi ve referans değerler
   
Murat Demiroğlu, Korhan Özkan, Volkan Gür, Kahraman Öztürk, Afşar Özkut, Serkan Aykut
   
  ÖZET
   
  Amaç: Bu çalışma Türk toplumunda, dirsek ekstansiyon ve şeksiyonu sırasında baskın ve baskın olmayan tarafta, kavrama gücündeki farka ek olarak çimdikleme kuvveti arasındaki farkın belirlenmesi amacı ile yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Hastaneye başvuran hasta veya hasta yakını; yaşları 18 ile 74 aralığında seyreden (ortalama yaş 32,29) toplam 232 birey (116 kadın ve 116 erkek) üzerinde yapılan araştırmada, baskın ve baskın olmayan taraşardaki dirseğin ekstansiyon ve şeksiyonunda kavrama gücü ve çimdikleme gücü ölçülmüştür. El bileği kavrama gücü standart Jamar dinamometresi ile, çimdikleme gücü ise pinchmetre ile ölçülmüştür. Araştırma kapsamına; 18 yaş üstünde, her iki üst ekstremitesinden cerrahi geçirmemiş, diabet veya nörolojik bir hastalığı bulunmayan, üst ekstremitesinde ağrı ve kullanım güçlüğü şikayetleri bulunmayan bireyler dahil edilmiştir. Hastaların bilgilendirme sonrası baskın ve baskın olmayan taraşarında kavrama ve çimdikleme kuvvetleri ölçülüp kaydedilmiştir.

Bulgular: İkiyüz yedi (%89.1) bireyde sağ taraf baskın iken, Yirmibeş (%10.9) bireyde sol taraf baskın durumda görülmüştür. Erkeklerde baskın taraf kavrama gücü ortalama 42.50 kg, kadınlarda ise bu değer 36.24 kg olarak ölçülmüştür. Grubun genel baskın taraf kavrama gücü 21-70 kg aralığında (ortalama 40.32 kg) tespit edilmiştir. Erkeklerde baskın ve baskın olmayan kavrama gücü arasında ortalama 2.99 kg fark var iken, kadınlarda bu fark 3.15 kg olarak bulunmuş ve her iki fark da istatistiksel olarak anlamlı saptanmıştır. Kadınlarda ve erkeklerde baskın ve baskın olmayan taraf çimdikleme kuvvetinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır. Kavrama gücü sırasında dirseğin ekstansiyonda ya da şeksiyonda olması arasında belirgin farklılık saptanmamıştır.

Sonuç: El kavrama gücü ve çimdikleme kuvvetinin ölçümleri, son derece basit ve ileri hasta uyumu gerektirmeyen yöntemlerle test edilir. Kavrama gücü arasındaki fark erkeklerde yüzde 5-7 iken, kadınlarda yüzde 8-9 olarak saptanmıştır. Hastanın, hastalık öncesi kavrama gücü bilinemediği için, bu referans değer kullanılarak sağlam tarafa bakılmak suretiyle hastalıklı taraf için iyileşme sürecindeki beklenen değerin bulunabileceği düşünülmüştür.
   
  Anahtar Kelimeler
  Kavrama gücü, çimdikleme gücü, baskın taraf
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız