ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 13 SAYI: 4
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
3 - Yoğun bakımda perkütan trakeostominin geç dönem komplikasyonlarının değerlendirilmesi
   
Yasemin Tekdöş Şeker, Evrim Kucur Tülübaş, Oya Hergünsel, Zafer Çukurova
   
  ÖZET
   
  Amaç: Günümüz yoğun bakımlarında endotrakeal tüpe toleransı artmak için artan sedasyon ihtiyacı, fizyolojik ölü boşluğun azaltılması, bronkoalveoler sekresyon temizliği ve mekanik ventilasyondan ayrılma amacıyla trakeostomi işlemi uygulanmaktadır. Gerek düşük maliyet gerek işlemin kısa zamanda gerçekleşmesi nedeniyle yatak başı perkütan dilatasyon trakeostomiler günlük pratikte daha fazla yer almaktadır. ‘’Ciaglia Blue Rhino (Tek Dilatasyon)‘’, Percutwist(Kontrollü Dilatasyon), Griggs (Forseps Dilatasyon ), Fantoni Translaringeal, perkütan trakeostomi için kullanılan yöntemlerdir. Bu çalışmada bir eğitim araştırma hastanesi yoğun bakım ünitesinde açılan cerrahi ve perkütan trakeostomiler geç dönem kompilasyonları açısından retrospektif karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada hastanemiz yoğun bakım ünitesinde Mayıs 2012 - Aralık 2015 tarihleri arasında çeşitli endikasyonlar ile trakeostomi açılmış 303 olgu retrospektif incelendi. Taburcu edildikten sonra iletişim kurulamayan 12 olgu çalışma dışına çıkarıldı. 291 olgunun trakeostomi açılma yöntemi(cerrahi/perkütan), trakeostomili geçen süre, geç dönem komplikasyonları hasta dosyaları üzerinden incelendi. Tüm olgulara standart monitörizasyon uygulandı ve işlemler genel anestezi altında yapıldı. Tüm perkütan olgularda, Forseps dilatasyon (Griggs) yöntemi kullanıldı. İğne ile 2-3 trakeal halkadan hava yoluna girildi. Kılavuz tel, hava yoluna ilerletildi. Telin kenarlarından cilt–cilt altı kesi yapıldı. Seldinger yöntemi ile dilatator eşliğinde cilt-cilt altı genişletildi. ‘Howard-Kelly’ forsepsi kılavuz tel aracıyla cilt cilt altı dokularda ve trakeal membranda kanülün yerleşebileceği bir dilatasyon gerçekleştirildi. Kanül yerleştirildi ve boyun bağları ile tespit edildi. Cerrahi yöntem, ameliyathane koşullarında Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanları tarafından uygulandı.

Bulgular: Çeşitli endikasyonlar ile yoğun bakım takip edilen 291 olgunun en genç olanı 10, en yaşlısı 95 yaşındaydı. Yoğun bakım ünitesinde trakeostomi süresi minimum 9 gün maksimum 300 gün olup ortalama 33.89±19.83 gündü. 255 olguya perkütan yöntem ile trakeostomi açıldı. Trakeostomi işlemi sırasında ya da sonrasında işlemin komplikasyonlarına bağlı olgu kaybı yaşanmadı. 166 olgu, trakeostomi dışı nedenlerle kaybedildi. Geç dönem komplikasyonlarında 15 olguda trakeoözageal fistül tespit edildi. 5 olguda dekanülasyon sonrası trakeal stenoz tespit edildi. Yaşayan 125 olgunun uzun dönem takiplerinde trakoetomiye bağlı başka komplikasyon bildirilmedi.

Tartışma: Trakeostominin geç dönem komplikasyonlarında trakeada granülasyon dokusu, trakeal stenoz, trakeaözofageyal fistül, trakeokütanoz fistül görülebilir. Stenoz, genelde vokal kordların hemen altında stomal veya substromal görülür. Sepsis, stromal enfeksiyon, yaşlılık, büyük çaplı kanül kullanımı, aşırı kanül hareketi, sıkı oturmuş kanül, uzamış dekanülasyon, cerrahi teknikte anterior kartilajın fazla çıkarılması risk faktörü olarak görülmektedir.

Sonuç: Uygun hasta seçim ile perkütan trakeostomi yöntemi, düşük maliyet ve daha az komplikasyon riski nedeniyle cerrahi trakeostomi yönteminden daha üstün olduğunu düşünüyoruz.
   
  Anahtar Kelimeler
  Geç dönem komplikasyonlar, perkütan dilatasyon trakeostomi
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız