ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 13 SAYI: 4
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
2 - Kanlı meme başı akıntısına radyolojik yaklaşım
   
Ravza Yilmaz, Fatma Çelik Yabul, Sema Aksoy, İrem Erdil, Rüştü Türkay, Selin Kapan, Ercan İnci
   
  ÖZET
   
  Amaç: Kanlı meme başı akıntısı şikayeti ile başvuran olguların tetkik-tedavi sonuçları ile birlikte patolojik meme başı akıntılarına radyolojik yaklaşımın değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntem: 2014 yılı Ocak-Haziran ayları arasında kanlı meme başı akıntısı şikayeti olan 22 hasta değerlendirildi. 22 hasta ultrasonografi, 21 hasta mamografi ve 5 hasta manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirildi. Şikayeti gerileyen bir olgu hariç, 21 hasta histopatolojik olarak verifiye edildi.

Bulgular: Ortalama yaş 47 (aralık, 36-71) idi. 21 hastanın US rehberliğinde biyopsi ve eksizyonu sonucunda 6’sında (%29) malign, 15’inde (%71) benign patolojiler tespit edildi. Malign olarak %50 (n=3) papiller karsinom, %33 (n=2) duktal karsinoma in situ ve %17 (n=1) invaziv duktal karsinom saptandı. Benign olarak ise %33 (n=5) intraduktal papillom, %27 (n=4) duktal ektazi-fibrokistik değişiklik, %27 (n=4) enfeksiyon ve %13 (n=2) diğer (atipik duktal hiperplazi, fibradenom) saptandı. Biyopsi sonucunda papiller neoplazi olarak değerlendirilen 4 hastanın eksizyon sonucunda 2’si intraduktal papillom ve 2’si papiller karsinom olarak sonuçlandı.

Sonuç: Mamografi ve ultrasonografi ilk olarak yapılacak tetkikler olmakla birlikte, patolojik bulgu saptanmaması durumunda akıntısı devam eden olgularda invaziv işlemlerden önce manyetik rezonans görüntüleme kullanılmalıdır.
   
  Anahtar Kelimeler
  Kanlı meme başı akıntısı, papillom, ultrasonografi, magnetik rezonans görüntüleme
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız