ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 13 SAYI: 4
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
1 - BT kolonografide ekstrakolonik bulgular: 227 vakadaki tecrübemiz
   
Rustu Turkay, Baris Bakir, Oktar Asoglu, Merve Gulbiz Kartal, Adem Ucar, Binnur Simsek, Kursat Serin, Irem Font Erdil, Yılmaz Onal
   
  ÖZET
   
  Amaç: Çalışmamızın amacı asemptomatik hastalarda tarama amaçlı çekilen bilgisayarlı tomografik kolonografi (BTK) tetkiklerinde karşılaşılan ekstrakolonik bulguların (EKB) sıklığını ve tiplerini değerlendirmektir.

Yöntemler: Çalımamıza Nisan 2013-Nisan 2014 tarihleri arasında kolorektal kanser taraması amacıyla çekilen BTK tetkikleri dahil edildi. EKB C-RADS (CTC reporting and data system) yöntemi kullanılarak sınışandırıldı. İki radyoloji uzmanı görüntüleri değerlendirdi.Hastaların demografik bilgileri kaydedildi. EKB varlığı ve çeşidi ortak karar yoluyla tesbit edilip not edildi.

Bulgular: Retrospektif olarak 227 vaka değerlendirdik. Çalışmamızda 121 kadın (ortalama yaş 58.9±7.1) ve 106 erkek (ortalama yaş 60.7±7.7) hasta vardı. 145 hastada EKB lar saptanırken 82 hastada EKB’ ya rastlanmadı. EKB gözlenen hasta grubunda ortalama yaş anlamlı olarak fazlaydı (p<0.01). Klinik olarak önemli bulgular rastlanan grubun yaş ortalaması 61.7±8.7 iken klinik olarak az önemli bulgular gözlenen grubun yaş ortalaması 57.5±6.8’dir. Bu fark istatiksel olarak anlamlı olarak hesaplandı (p=0.003). EKB rastlanması açısından kadın ve erkek hasta grubları arasında istatiksel anlamlı farklılık saptanmadı (p=0.397).

Sonuç: BTK tetkiklerinde EKB’lara sık karşılaşılır ve artan yaşla bu sıklık daha da artar ancak bunların az bir kısmı klinik olarak önemli bulgulardır.
   
  Anahtar Kelimeler
  Bilgisayarlı tomografik kolonografi, ekstrakolonik bulgular, tarama, asemptomatik hastalar
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız