ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 13 SAYI: 3
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
6 - Sağlıklı gebelerde toksoplazma seroprevelansı ve IgG avidite değerlerinin incelenmesi
   
Bülent Durdu, Meral Mutlu
   
  ÖZET
   
  Amaç: Toksoplazmoz, Toxoplasma gondii’nin neden olduğu ve tüm organları tutabilen bir protozoal enfeksiyondur. Genelde asemptomatik geçirilir. Parazitin direkt gösterilmesi veya kültürde üretilmesi oldukça zor olduğu için tanıda serolojik yöntemler tercih edilmektedir. Ancak akut dönemde oluşan IgM antikorları serumda uzun süre kalabilmektedir. Bu durum yanlış akut enfeksiyon tanılarına sebep olmaktadır. Yapılan çalışmalar düşük aviditenin 3-4 ay içinde geçirilmiş enfeksiyonu, yüksek aviditenin ise en az 6 ay önce geçirilmiş kronik enfeksiyonu gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu nedenle avidite testleri hastalığın akut-kronik ayırımında sık kullanılır. Çalışmamızda gebelerde toksoplazma seropozitişiğini ve avidite değerlerini belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Gebelik haftaları 5. ve 30. hafta aralığına uyan sağlıklı 102 gebe çalışmaya alındı. ELISA (Meddens Diagnostics) ile anti Toxoplasma IgM ve IgG antikorları araştırıldı. IgG pozitif saptanan vakalara ELISA (Radim-WELL) yöntemi ile IgG avidite incelemesi yapıldı.

Bulgular: Gebelerin %50’sinde IgG antikor pozitişiği saptanırken, IgM antikor pozitişiğine rastlanmadı. IgG antikoru pozitif 51 gebenin hiçbirinde, düşük avidite değeri tespit edilmedi. Şüpheli avidite değeri %3.9, yüksek avidite %96.1 olguda bulundu.

Sonuç: Sonuç olarak; çalışmamızda, sağlıklı gebelerde toksoplazma seropozitişiği, %50 bulundu. Yüksek IgG avidite, geçirilmiş enfeksiyonla uyumlu bulundu. Çiğ et tüketimi, kedi teması ve düşük ekonomik gelir düzeyi ile seropozitişiğin arttığı ancak istatistiksel anlamlılık oluşturmadığı gözlendi.
   
  Anahtar Kelimeler
  Avidite, gebe, Toxoplasma gondii
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız