ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 13 SAYI: 3
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Online makale
Makale gönderimlerinin tamamen sitemiz üzerinden yapılacağı bu sistemle yazı göndermek ve gönderilmiş makalenizin takibini yapmak, ilgili değerlendirmeleri okuyup düzeltmeleri göndermek hızlı ve pratik bir süreç haline geliyor.
Kongre bilgileri
Yakın dönem kongrelerine dair genel bilgiler.

RSS Kaynağı
 
 
4 - Sigara kullanımı ve hemoglobin değerlerinin femur kemik iliği manyetik rezonans intensitesi üzerine etkisi
   
Gözde Arslan, Selim Sanel, Rahmi Çubuk, Ayşegül Akoğan Gemici, Ercan İnci
   
  ÖZET
   
  Amaç: Bu çalışmanın amacı distal femur metafizindeki rezidü-rekonversiyone kırmızı kemik iliği alanlarının yaş, cinsiyet, kilo hemoglobn değerleri (hgb) ve sigara kullanımı ile korelasyonunu araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: 150 sigara içmeyen ve 62 sigara içen birey çalışmaya dahil edilmiştir. Distal femur metafizindeki rezidü-rekonversiyone kırmızı kemik iliği alanlarının Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) bulguları 2 radyolog tarafından değerlendirildi. Rezidü-rekonversiyone kırmızı kemik iliğ alanları ile hasta yaşı, cinsiyeti, kilosu ve hemoglobin değerleri Oneway Anova Test, Tukey HSD Test, Fisher’s Exact Test and Pearson Chi-Square Testleri kullanılarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmamızda, rezidü-rekonversiyone kırmızı kemik iliği alanları sigara içen erkek ve kadın olgularda sigara içmeyen olgulara göre daha fazla bulundu. (p=0.004; p<0.01), (p=0.026; p<0.05). Rezidü-rekonversiyone kırmızı kemik iliği alanları kadın olgularda erkek olgulara göre daha fazla olarak bulundu. (p=0.004; p<0.01). Kilo ve hemoglobin değerlerinin ve yaşın bu alanlar üzerinde istatiksel anlamı olmadığı saptandı. (p>0.05).

Sonuç: Rezidü-rekonversiyone kırmızı kemik iliği alanları ile kadın cinsiyet ve sigara kullanımı arasında korelasyon tesbit ettik. Bu gruptakiler için bu alanlar fizyolojik olacağından MRG raporlarında belirtme taraftarı değiliz. Ancak bu alanlar komşu kas gruplarına göre T1 ağırlıklı sekansta (T1AS) hipointens ise, kemiğin büyük kesimini kaplamış ise ve ya eşlik eden yumuşak doku komponenti var ise raporda belirtilmelidir.
   
  Anahtar Kelimeler
  Diz, MRG, kırmızı kemik iliği, rezidü, rekonversiyone
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız