ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 13 SAYI: 3
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
2 - Laparoskopi negatif apendektomilerde beklenmeyen bulguları saptamada açık cerrahiye göre üstün müdür?
   
Necdet Fatih Yaşar, Mustafa Ufuk Uylaş, Ersin Ateş, Serdar Erkasap, Adnan Şahin, Enver İhtiyar, Tarık Çağa, Ercüment Paşaoğlu
   
  ÖZET
   
  Amaç: Laparoskopik apendektomilerin avantaj ve dezavantajları halen araştırılmaktadır. Bu çalışmanın amacı negatif apendektomilerde alternatif tanı açısında açık cerrahi ile laparoskopinin karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2010 ile Nisan 2014 tarihleri arasında, tek merkezde açık apendektomi uygulanan 397 hasta ile Nisan 2014 ile Aralık 2014 tarihleri arasında aynı merkezde yapılan laparoskopik apendektomiler çalışmaya dahil edildi. Ortalama yaş, cinsiyet dağılımı, preoperatif bulgular (Alvarado skorları ve ultrasonografi bulguları), negatif apendektomi oranları ve negatif apendektomilerde saptanan alternatif tanılar karşılaştırıldı.

Bulgular: Hastaların demografik özellikleri, preoperatif bulguları ve negatif apendektomi oranları laparoskopik ve açık cerrahi gruplarında benzerdi (p>0.05) ancak negatif apendektomilerde saptanan alternatif tanı oranları laparoskopik grupta daha yüksekti (%40.0’a kıyasla %19.6, p<0.05).

Sonuç: Laparoskopi negatif apendektomi vakalarında alternatif tanının ortaya konulmasında ilave bir tanı aracıdır.
   
  Anahtar Kelimeler
  Açık apendektomi, laparoskopik apendektomi, negatif apendektomi, alternatif tanı
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız