ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 13 SAYI: 3
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
1 - Laparoskopik subtotal kolesistektomi açığa dönüşe alternatif olabilir
   
Kıvanç Derya Peker, Halil Alış
   
  ÖZET
   
  Amaç: Laparoskopik subtotal kolesistektomi safra kesesinin anatomisi total kolesistektomiye izin vermiyorsa açık kolesistektomiye alternatif olabilir. Bu çalışmanın amacı, zor kolesistektomi deneyimlerimizi paylaşmaktır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2008-Temmuz 2015 tarihleri arasında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesinde kolesitektomi yapılan 2250 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Subtotal kolesistektomi yapılan veya kolesistektomi sırasında açığa geçilen toplam 113 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen hastaların hepsi acil olarak ameliyata alınan hastalardı. Hastaların demografik özellikleri, hastanede ve yoğun bakımda kalış süreleri ve komplikasyonlar değerlendirildi.

Bulgular: Laparoskopik subtotal kolesistektomi 48 (%42.47) ve konversiyon koleksistektomi 65 (%57.52) uygulanan hastalar istatistiksel olarak karşılaştırıldı. İleri komplikasyonlarda ve minor komplikasyonlarda laparoskopik subtotal kolesistektomi ile konversiyon kolesistektomi grupları arasında anlamlı bir fark tespit edilmedi (p>0.05). Hastanede kalış süreleri ve yoğun bakım ünitesinde kalış süreleri laparaskopik subtotal koleistektomi grubunda anlamlı olarak daha kısa saptandı (sırasıyla p=0.001, p<0.01 ve p=0.001, p<0.01).

Sonuç: Laparoskopik subtotal kolesistektominin komplikasyonları nedeniyle total kolesistektomi yapılmalıdır, ancak mümkün değilse laparoskopik subtotal kolesistektomi güvenli ve etkili bir alternatiftir.
   
  Anahtar Kelimeler
  Laparoskopik subtotal kolesistektomi, konversiyon kolesistektomi, komplikasyon
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız