ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 13 SAYI: 2
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Online makale
Makale gönderimlerinin tamamen sitemiz üzerinden yapılacağı bu sistemle yazı göndermek ve gönderilmiş makalenizin takibini yapmak, ilgili değerlendirmeleri okuyup düzeltmeleri göndermek hızlı ve pratik bir süreç haline geliyor.
Kongre bilgileri
Yakın dönem kongrelerine dair genel bilgiler.

RSS Kaynağı
 
 
5 - Jinekolojik cerrahi operasyon öncesi hastaların hastalık algıları üzerine etkili faktörler
   
Hatice Kahyaoğlu Süt
   
  ÖZET
   
  Amaç: Jinekolojik cerrahi operasyon öncesi hastaların hastalık algıları üzerine etkili faktörlerin incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı tipte olan bu araştırma Ağustos-Aralık 2015 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin jinekoloji kliniğine cerrahi operasyon için yatış yapan 120 kadın hasta üzerinde yürütüldü. Hastalara sosyo-demografik ve hastalık ile ilgili bilgileri içeren bilgi formu ve Kısa Hastalık Algı Ölçeği (KHAÖ) doldurtuldu.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 51.5±15.5 olarak bulundu. Hastalık hakkında bilgisi olmayanların KHA֒nin tedavi kontrolü (p=0.019), uyum (p<0.001) alt boyut ve toplam skorları (p=0.022) anlamlı olarak yüksek bulundu. Klinikte hastalık hakkında bilgilendirilmeyenlerin tedavi kontrolü (p=0.010), uyum alt boyut (p<0.001) ve toplam skoru (p=0.036) anlamlı olarak yüksek bulundu. Operasyon hakkında bilgilendirilmeyenlerin uyum alt boyut skoru (p=0.005), verilen bilginin yetersiz olduğunu düşünenlerin uyum alt boyut skoru (p=0.001) anlamlı olarak yüksek bulundu. Operasyon sonrası dönem için endişeli olanların sonuçlar (p=0.044), endişe (p<0.001), duygusal temsil (p=0.002) alt boyut ve toplam skorları (p=0.004) anlamlı olarak yüksek bulundu.

Sonuç: Jinekolojik cerrahi operasyon öncesi, klinikte hastalık ve yapılacak cerrahi operasyon hakkında yeterli bilgilendirilme ve operasyon sonrası dönem endişesinin az olması hastalık algılarını olumlu etkileyen faktörlerdir.
   
  Anahtar Kelimeler
  Cerrahi operasyon, hastalık algı, jinekoloji
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız