ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 13 SAYI: 2
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Online makale
Makale gönderimlerinin tamamen sitemiz üzerinden yapılacağı bu sistemle yazı göndermek ve gönderilmiş makalenizin takibini yapmak, ilgili değerlendirmeleri okuyup düzeltmeleri göndermek hızlı ve pratik bir süreç haline geliyor.
Kongre bilgileri
Yakın dönem kongrelerine dair genel bilgiler.

RSS Kaynağı
 
 
4 - İdiopatic spontan pnömoperitoneumun sıklığı: 2.36%
   
Kıvanç Derya Peker, Murat Çikot, Mehmet Abdussamet Bozkurt, Burak İlhan, Burak Kankaya, Nuri Alper Şahbaz, Halil Alış
   
  ÖZET
   
  Amaç: Pnömoperitoneum genellikle viseral perforasyonu takiben, peritonit ile birlikte görülmekte ve acil cerrahi girşim gerektirir. Cerrahi bir sebebe bağlı olmayan spontan pnömoperiton (organ perforasyonuna bağlı gelişmeyen), intratorasik, intraabdominal, jinekolojik, iyatrojenik ya da diğer sebeplere bağlı olarak görülen nadir bir durumdur ve konsevatif olarak tedavi edilmelidir. Spontan idiyopatik pnömoperiton bir viseral perforasyona bağlı olmayabilir, ekstraabdominal olabilir ve sebep tespit edilemeyebilir. Biz bu çalışmamızda herhangi bir visceral organa bağlı olmayan serbest havası olan hastaların bulgularını retrospektif incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışma kliniğimize görüntülemelerinde karın içi serbest hava saptanan karın ağrısı ile başvuran 338 hastanın incelenmesi ile oluşturulmuştur. Pnömoperiton sebebi cerrahiye bağlı olan hastalar çalışmadan çıkarılmıştır. Karın ağrısı olan hastalar akut karın bulguları olup olmamasına bağlı olarak iki gruba ayrılmıştır. Akut karın bulgusu olmayan hastalar en az 48-72 saat gözlem altında tutulmuştur. Akut karın bulgusu olan hastalara lökosit ve c-reaktif protein (CRP) düzeylerine göre diagnostik laparoskopi uygulanmıştır. Bu hastalar diagnostik laparoskopi veya laparotomide adım adım izlenen bir protokol ile etyoloji aranarak incelenmiştir.

Bulgular: 338 hastanın 8 tanesi (2.36%) idiyopatik spontan pnömoperiton tanısı almıştır. Dört hasta (1.18%) cerrahiye bağlı olmayan, dört hasta (1.18%) ise cerrahiye bağlı pnömoperiton olarak değerlendirilmiştir.

Tartışma: Cerrahi girişim spontan pnömoperiton ve akut karın bulguları olması durumunda kaçınılmazdır. Buna rağmen herhangi bir inşamatuar oluşum gözlenmeyebilir. Cerrahi girişim adım adım protokolüne uygun olarak uygulanmalıdır.
   
  Anahtar Kelimeler
  İdiopatik pnömoperitoneum, spontan pneumoperitoneum, cerrahi gerektirmeyen pnömoperitoneum
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız