ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 13 SAYI: 2
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Online makale
Makale gönderimlerinin tamamen sitemiz üzerinden yapılacağı bu sistemle yazı göndermek ve gönderilmiş makalenizin takibini yapmak, ilgili değerlendirmeleri okuyup düzeltmeleri göndermek hızlı ve pratik bir süreç haline geliyor.
Kongre bilgileri
Yakın dönem kongrelerine dair genel bilgiler.

RSS Kaynağı
 
 
3 - Karbomer bazlı ve lipit içeren göz jelinin kuru göz tedavisinde etkinliği
   
Çetin Akpolat, Ferhat Evliyaoğlu, Muhammed Mustafa Kurt, Hatice Karahan, Mustafa Nuri Elçioğlu
   
  ÖZET
   
  Amaç: Kuru göz tanısı alan hastaların oluşturduğu bu klinik çalışmanın amacı; karbomer bazlı ve lipit içeren (CBLC) göz jelinin; gözyaşı kırılma zamanı (TBUT), Schirmer testi ve oküler yüzey hastalığı indeksi (OSDI) skoru üzerindeki etkinliğini belirlemek.

Gereç ve Yöntem: Çalışma 4 haftalık ve retrospektif olarak yürütüldü. Hafif ve orta derecede kuru göz sendromlu toplam 30 hastanın 60 gözü çalışmada değerlendirildi. Hastalar CBLC göz jeli ile on iki saat aralıkla günde iki kez tedavi edildi. Tüm hastalar bozulmuş gözyaşı fonksiyonu ve oküler yüzey anomalikleri tanı kriterlerini taşımaktaydı. Tedavi öncesi ve 4 haftalık tedavi sonunda schirmer testi, TBUT ve OSDI değerleri saptandı. Hastaların tedavi öncesi ve 4 haftalık tedavi sonrası saptanan değerlerinin ortalamaları istatiksel analizlerle karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 30 hastanın yaş ortalaması 53.79±12.73 yıl olarak hesaplandı. Tedavi öncesi, TBUT değerlerinin ortalaması 5.03±1.04 saniye (sn) ve Schirmer testi değerlerinin ortalaması 9.81±4.95 milimetre (mm) olarak hesaplandı. 4 haftalık tedavi sonrası TBUT ortalaması 8.12±1.61sn’ye, schirmer test ortalaması 13.15±5.08 mm’ye yükseldi. Subjektif hasta değerlendirmesi tedaviden sonra daha iyiydi. OSDI ortalaması tedavi öncesi %50.59±13.29 iken 4 haftalık tedavi sonrası %36.86±11.93’ye düştü. TBUT, schirmer testi ve OSDI skorlarının ortalamaları için bu değişiklikler istatistiksel olarak anlamlı bulundu. %95 güven aralığı içerisinde her üç parametre için de p<0.05 olarak bulundu.

Sonuç: CBLC göz jeli hafif ve orta şiddette kuru göz sendromlu hastalar için etkili bir tedavi seçeneğidir.
   
  Anahtar Kelimeler
  Kuru göz, karbomer, gözyaşı, Schirmer testi
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız