ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 13 SAYI: 2
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Online makale
Makale gönderimlerinin tamamen sitemiz üzerinden yapılacağı bu sistemle yazı göndermek ve gönderilmiş makalenizin takibini yapmak, ilgili değerlendirmeleri okuyup düzeltmeleri göndermek hızlı ve pratik bir süreç haline geliyor.
Kongre bilgileri
Yakın dönem kongrelerine dair genel bilgiler.

RSS Kaynağı
 
 
2 - Midtrimesterda ultrasonografik olarak transabdominal ve transvajinal servikal uzunluk ölçümü karşılaştırılması
   
Emel Ebru Özçimen
   
  ÖZET
   
  Amaç: Midtrimesterda servikal uzunluğun transabdominal ve transvaginal sonografik olarak ölçülmesinin karşılaştırılması.

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışma, bir üniversite hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 18-20. haftadaki gebe kadınlar dahil edildi. Bu hastalarda ultrasonografik olarak transabdominal ve transvaginal servikal uzunluk ölçüldü.

Bulgular: 1150 gebe kadından 1050 hasta, çalışmaya dahil edildi. Ortalama maternal yaş, servikal uzunluklar: transabdominal ve transvaginal sonografi gruplarında sırasıyla 33±6.8 yıl, 33±5.4 yıl ve 36.5±7.2 mm, 37.2±7.0 mm idi. İki grup arasında istatistiksel fark yoktu (p>0.05).

Sonuç: Düşük riskli populasyonda transabdominal olarak servikal uzunluk ilk ölçüm olarak kullanılabilir.
   
  Anahtar Kelimeler
  Servikal uzunluk, preterm eylem, transabdominal sonografi, transvajinal sonografi
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız