ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 13 SAYI: 2
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Online makale
Makale gönderimlerinin tamamen sitemiz üzerinden yapılacağı bu sistemle yazı göndermek ve gönderilmiş makalenizin takibini yapmak, ilgili değerlendirmeleri okuyup düzeltmeleri göndermek hızlı ve pratik bir süreç haline geliyor.
Kongre bilgileri
Yakın dönem kongrelerine dair genel bilgiler.

RSS Kaynağı
 
 
1 - Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servise başvuran zehirlenme olgularının değerlendirilmesi
   
Caner Araz, Mustafa Özgür Toklucu, Mehmet Nizamoğlu, Emin Pala, Hüsniye İşcan, Ahmet Sami Yazar, Ruhan Özer, İsmail İşlek
   
  ÖZET
   
  Amaç: Ümraniye Eğitim araştırma hastanesi çocuk acil bölümüne başvuran zehirlenme olgularının epidemiyolojik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servise 1 Ocak 2010-1 Temmuz 2012 tarihleri arasında başvuran yaşları 1 ay-16 yaş arasında değişen zehirlenme olgularının (n=957) epidemiyolojik ve klinik özellikleri retrospektif olarak incelendi (ort±std sapma: 5.67±5.06).

Bulgular: Çocukluk çağı zehirlenmeleri tüm çocuk acil başvurularının %0.4’ünü oluşturmaktaydı. 504 olgu (%52.7) kız iken 453 olgu (%47.3) erkekti. Yaş gruplarına göre sırasıyla, 13 ay-4 yaş grubu tüm olguların %36.9’unu, 12-16 yaş %23.2’sini ve 0-12 ay %21.6’sını oluşturmaktaydı. Kaza ile zehirlenmeler tüm olgular içinde %80,4 ve intihar amaçlı zehirlenmeler %19.6 oranındaydı. İntihar teşebbüslerinin %94.1’i 12-16 yaş grubundaydı. İntihar amaçlı zehirlenmeler, istatistiksel olarak anlamlı olarak kızlarda (%84) daha yüksek idi. Zehirlenmeye en sık yol açan etkenlerinin ilaçlar (%64.4, n=616), karbonmonoksit/NFIA solunması (%17.6, n=168) ve kostik-korozif madde maruziyeti (9.1%, n=87) olduğu gözlendi. İlaç zehirlenmelerine en sık yol açan etkenlerin sırasıyla analjezik ve antipiretikler (%22.47, n=215), merkezi sinir sistemi etkili ilaçlar (%14.21, n=136), antigribal ilaçlar (%10.66, n=102). Olguların çoğunun (%64.26) asemptomatik olduğu gözlendi.

Sonuç: Çalışmamızda değerlendirilen olgu sayısı son dönemlerde Türkiye’de yapılmış diğer çalışmalar ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek olup Ümraniye bölgesinde görülen çocukluk çağı zehirlenme olgularının demografik özelliklerini yansıtmaktadır. Çalışmamızın ülkemizdeki zehirlenmelerin önlenmesinde ve azaltılmasındaki yaklaşımların belirlenmesinde yol gösterici olacağını umuyoruz.
   
  Anahtar Kelimeler
  Zehirlenme, çocukluk çağı, epidemiyoloji
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız