ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 13 SAYI: 1
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Online makale
Makale gönderimlerinin tamamen sitemiz üzerinden yapılacağı bu sistemle yazı göndermek ve gönderilmiş makalenizin takibini yapmak, ilgili değerlendirmeleri okuyup düzeltmeleri göndermek hızlı ve pratik bir süreç haline geliyor.
Kongre bilgileri
Yakın dönem kongrelerine dair genel bilgiler.

RSS Kaynağı
 
 
7 - Zorunlu oturur posizyonda, USG eşliğinde hemodiyaliz kateteri yerleştirilmesi: Olgu sunumu
   
Güray Demir, Halil Çetingök, Zafer Çukurova, Erdal Atiç, Gülay Eren, Oya Hergünsel
   
  ÖZET
   
  Son zamanlarda artarak anestezi pratiğine giren USG kullanımı bazı durumlarda uygulayıcının üçüncü bir gözü haline gelmektedir. USG kullanımı uygulamanın başarısını artırmakta, hastayı olası komplikasyonlardan da korumaktadır. Bu sunuda uygulamanın zor olacağı beklenen bir hastaya USG eşliğinde hemodializ kateteri yerleştirilmesi, işlemin zorlukları ve USG kullanımının yararları paylaşılmıştır. Özellikle komplike hastalarda kateter yerleştirilmesi gibi ciddi komplikasyonlara açık girişimlerde USG kullanımı yapılan girişimin başarısını artırmakta, karşılaşılan komplikasyon oranını ciddi derecede düşürmektedir. Bu olguda olduğu gibi bu tür girişimlerde USG kullanılmasının hasta ve uygulayıcıya birçok faydası olacağı kanısındayız. Aynı zamanda USG kullanımının ciddi komplikasyonlara açık santral kateter yerleştirilmesinde rutin olarak uygulanmasının yararlı olacağını düşünmekteyiz.
   
  Anahtar Kelimeler
  Ultrasonografi, kateter, akciğer ödemi
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız