ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 13 SAYI: 1
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Online makale
Makale gönderimlerinin tamamen sitemiz üzerinden yapılacağı bu sistemle yazı göndermek ve gönderilmiş makalenizin takibini yapmak, ilgili değerlendirmeleri okuyup düzeltmeleri göndermek hızlı ve pratik bir süreç haline geliyor.
Kongre bilgileri
Yakın dönem kongrelerine dair genel bilgiler.

RSS Kaynağı
 
 
6 - Bir kadın doğum hastanesinde çalışan sağlık personelinin tükenmişlik ve iş doyumu düzeyleri ve sosyodemografik etkenlerle ilişkisi
   
Esra Çınar Tanrıverdi, Levent Dikbaş, Elif Okşan Çalıkoğlu, Özlem Koca, Berrin Göktuğ Kadıoğlu
   
  ÖZET
   
  Amaç: Çalışmamızın amacı, bir kadın doğum hastanesinde çalışan sağlık personelinin mesleki tükenmişlik durumu ve iş doyumu oranlarını incelemek.

Gereç ve Yöntem: Hastanemiz çalışanlarına dağıtılan Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) ve Minnesota İş Doyumu Ölçeği (İD) anketi ile kişisel özellikler, alışkanlıklar ve koşullarını araştıran sosyodemografik veri toplama formuna verilen yanıtlar değerlendirmeye alındı.

Bulgular: Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının MTÖ-duygusal tükenmişlik alt ölçeği oranları meslek gruplarına göre; kadın-doğum uzmanlarında 31.1±5.2, diğer doktorlar grubunda 30.8±8.3, yardımcı sağlık personelinde 30.2±6.7 olarak bulunmuş olup, hepsi yüksek derecede duygusal tükenmişlik grubundadır. İş doyumu skorları ise sırasıyla, 54.8±10.2, 52.6±11.1, 55.1±12.7 olarak hesaplanmış olup, orta derecede iş doyumu anlamına gelmektedir. Meslekte geçen süre, nöbet tutma, mesleğin toplumda hak ettiği değeri bulduğuna inanma, mesleğin doğru seçildiğine inanma, işin beklentileri karşılaması, son bir yılda hizmetiçi eğitim almak, mesleki akademik çalışmalara katılmak, tıbbi yayınları izlemek, sigara içmek tükenmişlik alt ölçekleri ve/veya iş doyumu puanları arasında anlamlı düzeyde ilişki olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Bulgularımız hastane ölçeğinde doktor ve yardımcı sağlık elemanlarının yüksek derecede tükenmişlik olgusunu desteklemekte olup, iş doyumu açısından da sağlık çalışanlarının orta derecedeki memnuniyeti bu konuda önlemler alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Çalışanların iş-yaşam dengeleri acilen restore edilmelidir.
   
  Anahtar Kelimeler
  Tükenmişlik, iş doyumu, sağlık çalışanları
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız