ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 13 SAYI: 1
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Online makale
Makale gönderimlerinin tamamen sitemiz üzerinden yapılacağı bu sistemle yazı göndermek ve gönderilmiş makalenizin takibini yapmak, ilgili değerlendirmeleri okuyup düzeltmeleri göndermek hızlı ve pratik bir süreç haline geliyor.
Kongre bilgileri
Yakın dönem kongrelerine dair genel bilgiler.

RSS Kaynağı
 
 
5 - Sporadik mezenterik fibromatozis: Tek merkez deneyimi
   
Halil İbrahim Taşcı, Murat Çakır, Mustafa Şentürk
   
  ÖZET
   
  Amaç: Bu çalışma ile amacımız spontan mezenterik fibromatozis vakalarında kliniğimizin cerrahi yaklaşımını, tümörlerin özellikleri, klinik prezentasyonlarını ve uzun dönem takip sonuçlarını literatür eşliğinde ortaya koymaktır.

Gereç ve Yöntem: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Ocak 2005 ve Aralık 2014 tarihleri arasında sporadik mezenterik fibromatozis nedeni ile opere edilen 8 hastanın verileri geriye dönük olarak incelenmiştir.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 46.7±19.9 idi. Hastalardan 4 (%50)’ü ileus tanısı ile acil şartlarda ameliyat edilmiş, müphem karın ağrısı şikayeti olan 2 (%25) mezenterik kitle saptanmış, 1 (%12.5) hasta üroloji tarafından yapılan benign sebepli bir cerrahi esnasında ince barsak mezosunda kitle saptanması üzerine opere edilmiş ve 1 (%12.5) hastada distal pankreas kaynaklı olabilecek kitle nedeni ile yapılan ameliyat sonrası piyesin patolojisi mezenterik fibromatozis olarak raporlanmıştır. Ortalama 33.5±34.5 aylık takip sonrasında sadece 1 (%12.5) hastada nüks ve reoperasyon ihtiyacı olmuştur.

Sonuç: Patolojik olarak benign bir tümör özelliği gösterse de klinik olarak agresif seyreden ve nüks oranı yüksek olan bu tümörün tedavisinde temel prensip geniş cerrahi rezeksiyondur.
   
  Anahtar Kelimeler
  Lokal nüks, mezenterik fibromatozis, sporadik
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız