ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 13 SAYI: 1
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Online makale
Makale gönderimlerinin tamamen sitemiz üzerinden yapılacağı bu sistemle yazı göndermek ve gönderilmiş makalenizin takibini yapmak, ilgili değerlendirmeleri okuyup düzeltmeleri göndermek hızlı ve pratik bir süreç haline geliyor.
Kongre bilgileri
Yakın dönem kongrelerine dair genel bilgiler.

RSS Kaynağı
 
 
4 - Gebelik öncesi vücut kitle indeksinin perinatal sonuçlara etkisi
   
Atalay Ekin, Cenk Gezer, Cüneyt Eftal Taner, Ulaş Solmaz, Mehmet Özeren
   
  ÖZET
   
  Amaç: Bu çalışmanın amacı gebelik öncesindeki vücut kitle indeksinin (VKİ) gebelikte gerçekleşen kötü perinatal sonuçlara olan etkisini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Temmuz 2014- Kasım 2014 tarihleri arasında Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doğum yapan hastaların retrospektif incelemesi ile yürütülmüştür. Çalışma populasyonunu doğum sonrası kliniğimizde takip edilen tekil gebelikler oluşturmuştur. Kronik sistemik hastalığı bulunan gebeler çalışma dışı bırakılmıştır. VKİ kilonun (kg) boyun (m) karesine bölünmesi ile hesaplandı. Çalışma grubu gebelik öncesindeki VKİ’ne göre, zayıf (<18.5 kg/m2), normal kilolu (18.5-24.9 kg/m2), aşırı kilolu (25-29.9 kg/m2) ve obes (?30 kg/m2) olmak üzere 4 sınıfa ayrıldı. Farklı VKİ’ne sahip olan grupların perinatal sonuçları karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 849 gebe vücut kitle indekslerine göre zayıf (n: 75), normal (n: 561), aşırı kilolu (n: 167) ve obez (n: 46) olmak üzere dört gruba ayrıldı.Çoklu regresyon analizi ile vücut kitle indeksinin bağımsız olarak hangi perinatal sonuçlarla ilişkisi olduğu belirlendi. Maternal yaş, parite, sigara kullanımı, infertilite tedavisi ve hastaneye başvuru sayısına göre düzeltme yapıldığında obes gebe grubunun gestasyonel diabet (OR: 1.15, %95CI: 0.96-1.34, p < 0.001), preeklampsi (OR: 1.81, %95CI: 1.46-2.37, p=0.008), sezaryen doğum (OR: 1.44, %95CI: 1.04-1.84, p=0.021) ve makrozomi (OR: 1.95, %95CI: 1.24-2.66, p=0.004) ile ilişkisinin istatistiksel olarak anlamlı derecede devam ettiği bulundu.

Sonuç: Obez kadınların gebelikte preeklampsi, gestasyonel diabet, sezaryen doğum ve fetal makrozomi gelişimi açısından yüksek risk taşıdıkları gösterilmiştir.
   
  Anahtar Kelimeler
  Gebelik, obez, vücut kitle indeksi
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız