ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 13 SAYI: 1
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Online makale
Makale gönderimlerinin tamamen sitemiz üzerinden yapılacağı bu sistemle yazı göndermek ve gönderilmiş makalenizin takibini yapmak, ilgili değerlendirmeleri okuyup düzeltmeleri göndermek hızlı ve pratik bir süreç haline geliyor.
Kongre bilgileri
Yakın dönem kongrelerine dair genel bilgiler.

RSS Kaynağı
 
 
2 - Üretrit semptomları olan erkek hastalarda Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum ve Mycoplasma hominis sıklığının araştırılması
   
Süleyman Pelit, Mehmet Emin Bulut, Banu Bayraktar
   
  ÖZET
   
  Amaç: Cinsel yolla bulaşan hastalıklar yüksek görülme sıklığı ile tüm dünyada önemli halk sağlığı problemlerinden biridir ve erkeklerde en sık görülen klinik bulgular üretrit bulgularıdır. Üretrit, üretral akıntı ve dizüri gibi semptomlara neden olan ve çeşitli etkenlerin sebep olduğu klinik bir tablodur.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Temmuz 2010-Ağustos 2011 tarihleri arasında, üretrit ön tanısı alarak laboratuarımıza gönderilen 140 erkek hastanın üretral ve idrar örneklerinde üretrit etyolojisinde yer alan Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum ve Mycoplasma hominis bakterilerinin bulunma sıklığı araştırılmış ve üretral örneklerden hazırlanan Gram boyalı preparatların mikroskobik değerlendirmeleri yapılmıştır.

Bulgular: Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum ve Mycoplasma hominis görülme sıklığı sırasıyla %8.6, %9.3, %32.1 ve %10.7 olarak tespit edilmiştir. N. gonorrhoeae, C. trachomatis, U. urealyticum ve M. hominis tespit edilen hastalardan alınan örneklerle hazırlanan preparatlarda ?5 polimorfonükleer (PMN) lökosit görülme oranları ise sırasıyla %100, %54, %33 ve %20 olarak bulunmuştur. Hastaların 7’sinde (%5) ise ?5 PMN lökosit görülmesine karşın bu hastalarda herhangi bir patojen tespit edilememiştir.

Sonuç: Çalışmamızda semptomatik hastalarda mikroskobik incelemenin ön tanıdaki yararı ve cinsel yolla bulaşan hastalıklarla mücadelede epidemiyolojik çalışmaların önemi vurgulanmıştır.
   
  Anahtar Kelimeler
  Gonokokkal üretrit, non-gonokokkal üretrit, prevalans
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız