ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 9 SAYI: 4
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
1 - Karaciğerin parazitik olmayan kistlerine yaklaşım
   
Metin Kapan, Selin Kapan
   
  ÖZET
   
  Karaciğerin kistik lezyonları; patogenezleri, klinik özellikleri, tanı yöntemleri ve tedavi gereksinimleri bakımından oldukça heterojen yapıdaki lezyonlardır. Karaciğerin kistik lezyonlarının çoğu selim seyirlidir ve çoğunlukla asemptomatiklerdir. Karaciğer basit kistleri genellikle semptom oluşturmayan soliter ve uniloküler lezyonlardır. Bir diğer grup ise biliyer kistadenomlar olarak sınışandırılırlar, premalign olduklarından bunların eksize edilmeleri gerekir. Caroli hastalığı segmental safra yollarının multifokal dilatasyonu ile ortaya çıkan konjenital malformasyondur. Karaciğerin bu tip kistik lezyonlarında tanı biraz zor, doğru tanıya göre tedavi seçenekleri tartışmalıdır. Bu yazıda karaciğer kistik lezyonlarına tanı ve tedavi açısından yaklaşımlar tartışılmıştır.
   
  Anahtar Kelimeler
  Karaciğer kistleri, kistadenom, kistadenokarsinom, Caroli hastalığı
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız