ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 8 SAYI: 3
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
6 - Cerrahide sık karşılaşılan bir çelişki: Memedeki mikrokalsifikasyonlara ne yapmalıyız?
   
Mehmet Abdussamet Bozkurt, Murat Gönenç, Eyüp Gemici, Enis Öztürk, Selin Kapan, Halil Alış
   
  ÖZET
   
  Amaç: Meme kanseri halen kadın ölümlerine yol açan nedenler arasındadır. Mikrokalsifikasyonlar meme kanserinin erken tanısı için önemli ipuçlarıdır.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde mamografide mikrokalsifikasyon saptanan ve telle işaretleme yardımı ile eksizyon uygulanan toplam 74 hastanın verileri prospektif olarak incelendi.

Bulgular: Patolojik inceleme sonucunda, hastaların %35’inde (n=26) duktal karsinoma in situ ve/veya invazif duktal karsinom olduğu tespit edildi. Preoperatif olarak benign lezyonu olduğu düşünülen 10 hastanın %60’ının (n=6) patolojik incelemede de benign lezyonu olduğu görülürken; preoperatif olarak şüpheli lezyonu olduğu düşünülen 64 hastanın %65.6’sının (n=42) patolojik incelemede benign lezyonu olduğu görüldü.

Sonuç: Memedeki tüm mikrokalsifikasyonlar kalın iğne biyopsisinin ötesinde, eksizyonel biyopsi ile değerlendirilmelidir.
   
  Anahtar Kelimeler
  Mikrokalsifikasyon, kalın iğne biopsisi
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız