ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 8 SAYI: 3
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
4 - Çocuklarda tuvalet eğitimini etkileyen faktörler
   
Serdar Önen, İlknur Aksoy, M. Ayşin Taşar, Yıldız Dallar Bilge
   
  ÖZET
   
  Amaç: Çocuklarda tuvalet eğitimine başlangıç yaşını ve eğitim süresini etkileyen faktörleri saptamak.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 861 çocuk alındı. İstatistik, “ki-kare testi”, “Mann-Whitney U Testi” ve “Kruskall-Wallis Varyans analizi” ile yapıldı. Etik izin yerel etik komiteden alındı (30,12,2009 tarih ve 2785 sayılı karar).

Bulgular: Beş yaş altı (ortalama yaş 4±0.9 yıl) 861 çocuk değerlendirildi. Tuvalet eğitimine başlama yaşı, çocukların %5.2’sinde 1 yaş altında, %25.9’unda 13-18 ay arasında, %35.7’sinde 19-24 ay arasında, % 23.3’ünde 25-30 ay arasında, %9.9’unda 30 ay üstündeydi. Gelir düzeyi açlık sınırının altında olan ailelerde ve çekirdek ailelerde diğer gruplara göre eğitime başlama yaşı daha düşük bulundu (p=0.001). Tuvalet eğitim süresi, 19-24 ay arası çocuklarda diğer yaş gruplarına göre daha kısaydı (p<0,05). Eğitim süresi gecekonduda oturanlarda, apartmanda oturanlara göre daha uzun bulundu (p=0,031). Çocukların 219 ‘unda %25.4 yakın dönemde süreci etkileyebilecek travmatik bir olay saptandı; bu grupta eğitim süreleri daha uzun bulundu (p=0.008). Tuvalet eğitim süresi yöntem kullanmayanlarda, yöntem kullanalara gore daha kısa saptandı.

Sonuç: Çalışmamızda, gelir düzeyi düşük olan ailelerde ve çekirdek ailede yaşayan çocuklarda tuvalet eğitimine başlama yaşı daha düşük bulundu. Tuvalet eğitim süresi, eğitime 18 aydan önce veya 30 aydan geç başlananlarda, gecekonduda oturanlarda ve psikolojilerini etkileyen bir olay yaşayanlarda diğer gruplara göre daha uzun olarak saptandı.
   
  Anahtar Kelimeler
  Tuvalet eğitimi, eğitime başlama yaşı, eğitim süresi
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız