ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 8 SAYI: 2
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
4 - Kapaklı konduitle asendan aort replasmanı: Devlet hastanesi deneyimi
   
Arif Gücü
   
  ÖZET
   
  Amaç: Aort kapak yetersizliği ile birlikte olan aort anevrizmalarının tedavisinde çıkan aortun kompozit greft ile replasmanı günümüzde yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu çalışma, aort anevrizma ve/veya aortik diseksiyon tanısıyla devlet hastanesi koşullarında yapılan operasyonlarının erken ve orta dönem sonuçlarının geriye dönük olarak değerlendirilmesini amaçlamaktadır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, Devlet Hastanesi koşullarında 2003 yılında açık kalp cerrahisi operasyonları başladıktan sonraki 5 yıl içerisinde aort anevrizma ve/veya aortik diseksiyon tanısıyla operasyona alınan ve aortik buton Bentall prosedürü uygulanan 8 hastanın erken ve orta dönem sonuçları ve bu süreçte karşılaşılan sorunlar incelenmiştir.
Bulgular: Hastaların hiç birinde erken dönem operasyona bağlı ölüm görülmemiştir. Bir hasta geç dönemde (ameliyattan 1 yıl sonra) intrakraniyal hemoraji nedeni ile kaybedilmiştir.
Sonuç: Teknolojik imkanların, perioperatif monitorizasyonun çok daha modern olduğu günümüzde, buton Bentall prosedürü iyi bir cerrahi deneyim ve fiziki alt yapı ile başlangıç aşamasında problemlerle karşılaşılsa da devlet hastanesi ortamında da erken ve orta vadede başarı ile uygulanabilir.
   
  Anahtar Kelimeler
  Aort anevrizması, aort kapak yetersizliği, Bentall prosedürü
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız