ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 5 SAYI: 2
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
5 - Vajinoskopik no touch tekniği ile geleneksel ofis histeroskopinin karşılaştırılması
   
Murat Ekin, Levent Yasar, Sedat Akgöl
   
  ÖZET
   
  Amaç: Anestezisiz, vajinoskopik no touch tekniğinin, intraservikal %2 prilokain enjeksiyonu uygulanan geleneksel ofis histeroskopi tekniğinin uygulanabilirlik ve ağrı duyumu açısından karşılaştırılması.
Gereç ve Yöntem:  Tanısal laparoskopi uygulanacak 92 hasta randomize olarak iki gruba ayrıldı. Kırksekiz hastaya spekulum, tenakulum kullanılmadan ve anestezi uygulanmadan ofis histeroskopi uygulandı. Kırkdört hastaya 10 ml  intraservikal %2 prilokain hidroklorür injeksiyonunu (3:00 ve 9:00 noktalarına)  takiben geleneksel histeroskopi uygulandı. Histeroskopi için rijid 3.7 mm histeroskop ve distansiyon  medyumu olarak %0.9 salin kullanıldı.  Alınan görüntüler ekran yardımı ile hastaya yansıtıldı. İşlem esnası ve sonrasında hissedilen ağrının ölçümünde 10 cm çizgiye sahip vizüel analog skorlaması kullanıldı. (Evre 1: Geleneksel histeroskopide; spekulum yerleştirilmesi, tenakulum takılması, no touch tekniğinde ise histeroskopun vajene girerek vajinoskopi uygulaması, Evre II: histeroskopla internel servikal kanalın geçilmesi, Evre III: uterin kavitenin incelenmesi ve Evre IV: histeroskopi işlemi bittiminden 15 dk.  sonrası).
Bulgular:  No touch grubunda ortalama ağrı skoru ever I’de anlamlı olarak daha az tespit edildi (p<0.01). No touch grubunda servikal stenoz nedeniyle beş hastada işlem tamamlanamadı (%10.4), Başarısızlık oranı iki grup için anlamsız bulundu (p>0.05).
Sonuç: Vajinoskopik yöntem uygulanan hastalar vajinoskopi aşamasında geleneksel yöntemde uygulanan spekulum ve tenakulum ile intraservikal lokal anestezi uygulaması aşamalarına oranla daha az ağrı hissetmektedir. Her iki teknik için işlemin sonraki aşamalarında ve işlem sonrasında ağrı skorları benzer olup, başarısızlık oranı no touch tekniğinde geleneksel metodla karşılaştırılabilir yeterliliktedir. No touch tekniği  kullanılabilir bir histeroskopi tekniğidir.
   
  Anahtar Kelimeler
  Ofis histeroskopi, ağrı yönetimi
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız