ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 4 SAYI: 4
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
6 - Pelvis taşlarında açık operasyon ve perkütan nefrolitotomi yönteminin karşılaştırılması
   
Volkan Tuğcu, Fuat Ernis Su, Ekrem Güner, Ali İhsan Taşçı
   
  ÖZET
   
  Amaç: Pelvis renalis (PR) taşı nedeniyle kliniğimizde perkütan nefrolitotomi (PNL) ve pyelolitotomi uygulanan vakaların sonuçlarını retrospektif olarak karşılaştırmak.
Gereç ve Yöntem: Aralık 2004-Haziran 2006 tarihleri arasında 60 hastaya PR taşı nedeniyle PNL ve Ocak 2005-Ağustos 2006 tarihleri arasında 46 hastaya piyelolitotomi yapıldı. Perkütan girişim C kollu şoroskopi altında hastaya pron pozisyonu verilerek yapıldı. Piyelolitotomi yapılan hastalarda, subkostal şank yaklaşımla gerçekleştirildi.
Bulgular: Ortalama yaş PNL grubunda 44±11 yıl ve piyelolitotomi grubunda 42±8 yıldı. PNL grubunda ortalama operasyon süresi 140.6 dakikaydı. Taşsızlık oranı %93.33 oldu; 4mm’den küçük rezidiv taşlar klinik olarak önemsiz kabul edildiğinde %98.33 olduğu görüldü. Preop-postop Hb farkı 1.34 gr/dl, hematokrit farkı 4.22 oldu. Üç (%5) hastaya erken dönemde kan transfüzyonu yapıldı. Bir hastada postop 39.5°C üzerinde ateş gelişti. Piyelolitotomi grubunda ortalama operasyon süresi 165.3 dakikaıdı. Taşsızlık oranı %100 idi. Preop-postop Hb farkı 1.17 gr/dl; hematokrit farkı 3.42 oldu. İki (%4,35) hastaya erken dönemde kan transfüzyonu yapıldı. Ondokuz hastaya double-j kateter takıldı. PNL grubunda ortalama nefrostomi kalış süresi 2.30 gün, ortalama hastanede kalış süresi 3.50 gün idi. Piyelolitotomi grubunda ortalama dren kalış süresi 3.45 gün, ortalama hastanede kalış süresi 5.20 gündü.
Sonuç: Açık cerrahinin klasik endikasyonu değişmiştir ve bu yöntem sadece zor olgular için kullanılmaya başlanmıştır. Elde ettiğimiz sonuçlar, PNL’nin böbrek taşlarının girişimsel tedavisinde başarılı olduğunu göstermektedir.
   
  Anahtar Kelimeler
  Pelvis taşı, PNL, piyelolitotomi
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız