ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 4 SAYI: 3
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
4 - Doğum sonrası anne eğitiminin kan değişimi üzerine etkisi
   
Ülkü Tıraş, Ayşin Taşar, Hacer Kaplan, Yıldız Dallar
   
  ÖZET
   
  Amaç: Bu çalışmanın amacı ‘doğum sonrası anne eğitiminin’ sarılıklı çocuklarda kan değişimi sıklığını azaltıp azaltmadığını sorgulamaktır.
Gereç ve Yöntem: Hastanemizde Nisan 2003-Temmuz 2005 tarihleri arasında doğum yapan, ‘doğum sonrası anne eğitimi alan’ 2667 anne ve bebeklerinin sosyodemografik özellikleri retrospektif olarak değerlendirildi. Aynı dönemde, hastanemiz Yenidoğan Servisine indirekt hiperbilirubinemi nedeniyle yatarak kan değişimi yapılan bebeklerin annelerinin özellikleri ile karşılaştırıldı.
Bulgular: Hastanemizde doğum yapan annelerin doğum yaptıkları yaş ortalama 26.2±5.2 yıl (min-max) (15-45) idi. Yaşı 19 ve altında olan 227 (% 8.5) anne mevcuttu. En fazla gebelik sayısı ilkokul mezunu olanlarda görüldü, lise mezunu olanlarda sigara içme oranı yüksek bulundu.
Sonuç: Annelerin eğitim düzeyleri düşük olmasına rağmen, verilen anne sütü eğitimi yanında bebek bakımı ve sarılık izlemi hakkında bilgilendirme
bebeklerin kan değişimi oranlarını azaltacaktır. Bu eğitime doğum öncesi başlanarak doğum sonrası devam edilmesinin en uygun yöntem olacağı düşüncesindeyiz.
   
  Anahtar Kelimeler
  Anne eğitimi, sarılık, kan değişimi
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız