ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 4 SAYI: 3
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
3 - Çocuk kasık fıtıkları genel cerrah tarafından ameliyat edilmeli midir?
   
Aziz Sümer
   
  ÖZET
   
  Amaç: Ükemizde çocuk kasık fıtıkları (KF) çocuk cerrahları, genel cerrahlar ve ürologlar tarafından ameliyat edilmektedir. Çocuk kasık fıtıkları
nın ameliyat sonuçları üzerine uzmanlık alanının etkilerini ortaya koyan çok az sayıda çalışma vardır. Çalışmamızın amacı “çocuk kasık fıtıkları genel cerrahlar tarafından yapılmalı mıdır” sorusuna cevap aramak ve bilimsel bir ortamda tartışmaktır.
Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde Aralık 2005 ve Mart 2007 tarihleri arasında KF nedeni ile ameliyat edilen, yaşları iki ile 13 arasında değişen, toplam
26 olgu; yaş, cinsiyet, fıtık olan taraf, inkarserasyon olup olmaması ve komplikasyon varlığı açısından geriye dönük olarak incelendi.
Bulgular: Ortalama yaşları 6.6 yıl olan 26 olgunun %73’ü erkek (n=19), %27’si kız (7) olup, olguların tamamında indirekt KF vardı. Olguların beşinde sol tarafta, 21’inde sağ tarafta KF tespit edildi. Sol tarafta KF olan beş olgudan sadece birinde, sağ tarafta KF olan 21 olgudan altısında inkarserasyon tespit edildi. Tedavi olarak Nyhus tip 1 KF bulunan olguların 21’ne yüksek ligasyon (YL) uygulanırken Nyhus tip 2 KF
bulunan beş olguda internal ring daraltıldı (Marcy onarımı). Toplam sekiz olguda ek patoloji saptandı. Üç olguya testis torsiyonu ve inmemiş
atrofik testis nedeniyle orşiektomi, kese içinde akut apandisit saptanan bir olguya (Amyand fıtığı) apendektomi, iki olguya hidrosel nedeniyle
hidroselektomi, bir olguya parsiyel omentektomi ve bir olguya da umblikal herni tamiri uygulandı. Hastaların hiçbirinde komplikasyon gelişmedi. Ek patolojisi bulunan olgular postoperatif dönemde ortalama üçüncü günde taburcu edilirken, diğerleri birinci günde taburcu edildi. Olguların altı aylık takiplerinde herhangi bir problem ile karşılaşılmadı.
Sonuç: Ülkemizin içinde bulunduğu sağlık hizmetleri şartları da göz önünde bulundurularak acil vakalarda olduğu gibi; çocuk cerrahı olmayan ya da çocuk cerrahına ulaşımın güç olduğu bölgelerde; çocuk kasık fıtıklarındaki yüksek inkarserasyon insidansı, artmış morbidite ve mortalite riskinden dolayı, genel cerrahlar tarafından elektif kasık fıtığı ameliyatları da yapılmalıdır.
   
  Anahtar Kelimeler
  Çocuk kasık fıtığı, çocuk cerrahı, genel cerrah, tedavi
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız