ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 4 SAYI: 3
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
1 - Elektif jinekolojik ameliyatlar sırasında, metoklopramidin postoperatif analjezik etkinliğinin değerlendirmesi
   
İbrahim Özgür Önsel, Ziya Salihoğlu
   
  ÖZET
   
  Amaç: Opiyoidler ağrının kontrolünde en çok tercih edilen ilaçlardır. Opiyoidlerin kullanımı doza bağımlı istenmeyen etkilere neden olabilmektedir.
Opiyoidlere eklenen diğer analjezikler ile opiyoid gereksinimini azaltılabilmektedir. Amacımız pethidin’e ek olarak uyguladığımız
metoklopramidin analjezik etkinliğinin değerlendirilmesidir.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada toplam 100 denek çift kör olarak çalışmaya dahil edilirken gruplar randomizasyon ile oluşturuldu. Gruplar;
Grup Kontrol: metoklopramid uygulanmayan grup (n= 25), Grup M 0.25: cerrahi sonlanırken 0.25 mg/kg metoklopramid uygulanan grup
(n= 25), Grup M 0.5: cerrahi sonlanırken 0.5 mg/kg metoklopramid uygulanan grup (n= 25), Grup M 0.5 ekstübasyon: ekstübasyondan sonra
0.5 mg/kg metoklopramid uygulanan grup (n= 25) şeklinde oluşturuldu.
Bulgular: Elektif jinekolojik ameliyatlarda uygulanan metoklopramidin, ekstübasyondan sonraki ilk 30 dakika içinde sayı ile değerlendirme
skalası değerleri üzerine bir etkisinin olmadığını belirledik. Ancak ekstübasyondan hemen sonra 0.5 mg/kg dozunda uygulandığında,
3. saatten sonraki ilk 24 saat içinde pethidin kullanımını anlamlı derecede azalma olduğunu belirledik.
Sonuç: Sonuç olarak elektif jinekolojik ameliyatlarda uygulanan metoklopramidin postoperatif analjezik etkinliğinin olduğunu söyleyebiliriz.
   
  Anahtar Kelimeler
  Cerrahi, postoperatif ağrı, metoklopramid
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız