ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 1 SAYI: 2
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Online makale
Makale gönderimlerinin tamamen sitemiz üzerinden yapılacağı bu sistemle yazı göndermek ve gönderilmiş makalenizin takibini yapmak, ilgili değerlendirmeleri okuyup düzeltmeleri göndermek hızlı ve pratik bir süreç haline geliyor.
Kongre bilgileri
Yakın dönem kongrelerine dair genel bilgiler.

RSS Kaynağı
 
 
6 - 18–24. gebelik haftalarında sonografik servikal uzunluk ölçümü ve internal os dilatasyonu varlığının preterm eylemi önceden belirlemedeki önemi
   
Aslıhan Arıöz Koca, Kadir Savan, Hakan Karalök, Dilek Küpelioğlu, Hale İpekcan, Senem Aras, Mehtap Şentürk, Ebru Aydın Karalök
   
  ÖZET
   
  Amaç: Çalışmamızda 18–24. gebelik haftaları arasındaki tekiz gebeliklerde gebelik haftalarınagöre servikal uzunluk dağılımını belirleyerek bu haftalardaki internal os dilatasyonu ve servikal uzunluk ölçümlerinin preterm doğumların ön tanısındaki değerini inceledik.
Gereç ve Yöntem: Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi gebe polikliniğine 01.01.2003–31.10.2004 tarihleri arasında rutin antenatal
takip amacı ile başvuran, serklaj konulmamış, tekiz gebeliği olan, 18–24. gebelik haftaları arasındaki 300 gebe çalışmaya alındı. Fetal biyometrik
ölçümleri alındıktan sonra servikal uzunlukları ölçüldü. İnternal os’da dilatasyon (funneling) oluşmuşsa enlemesine ve boylamasına ölçümleri alındı. Bu gebelerde 28, 32 ve 36. gebelik haftalarında aynı ölçümler tekrarlandı. Gebelere ait toplanan bilgilerin istatistiksel analizleri SPSS 9.00, INSTAT ve Epi info 2000 ile yapıldı.
Bulgular: Servikal uzunluk değerlerinin ortalaması, preterm doğum yapan 107 gebede 18, 20, 22 ve 24. gebelik haftalarında sırası ile 28.85 mm, 28.38 mm, 27.33 mm, 26.27 mm iken, term doğum yapan 193 gebede bu sayılar 38.05 mm, 37.37 mm, 36.43 mm, 33.69 mm idi. Fundal bası ile servikal uzunluklar preterm doğum yapan grupta 18, 20, 22 ve 24. gebelik haftalarında 27.92 mm, 27.60 mm, 26.34 mm ve 25.35 mm iken, term doğum yapan grupta bu sayılar 37.76 mm, 37.16 mm, 36.00 mm ve 33.48 mm şeklindeydi.
Sonuç: Çalışmamız sonucunda sınır değer olarak 30 mm’yi aldığımızda 18–24. gebelik haftaları arasında yapılan servikal uzunluk ve internal osdilatasyonu ölçümlerinin preterm doğumu önceden belirlemede tanı değeri oldukça yüksek yöntemler olduğunu gördük.
   
  Anahtar Kelimeler
  Preterm, servikal, funneling
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız