ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 1 SAYI: 2
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Online makale
Makale gönderimlerinin tamamen sitemiz üzerinden yapılacağı bu sistemle yazı göndermek ve gönderilmiş makalenizin takibini yapmak, ilgili değerlendirmeleri okuyup düzeltmeleri göndermek hızlı ve pratik bir süreç haline geliyor.
Kongre bilgileri
Yakın dönem kongrelerine dair genel bilgiler.

RSS Kaynağı
 
 
4 - Ateş etyolojisi nedeni ile araştırılan hastalarda tanısı gecikmiş mortal bir neden: Fournier Gangreni
   
Aziz Sümer, Ender Onur, Ediz Altınlı, Atilla Çelik, Serkan Senger, Neşet Köksal
   
  ÖZET
   
  Giriş: Fournier Gangreni hızlı ilerleyen, hayatı tehdit eden, erken tanı ve radikal cerrahi uygulamalarda dahi mortalitesi yüksek olan acillerden biridir.
Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde Fournier Gangreni nedeni ile debridman ve medikal tedavi uygulanan olgular retrospektif olarak irdelenmiştir.
Gereç ve Yöntem: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği’nde 2003–2004 yılları arasında ateş etiyolojisi nedeni
ile araştırılan dört Fournier Gangreni olgusu başvuru şikayetleri, etiyolojik ve risk faktörleri, kliniğimize başvurma süreleri, fizik muayene ve laboratuar bulguları, yapılan debridman sayıları, ostomi gerekliliği ve uygulanan tedavi protokolü açısından retrospektif olarak incelenmiştir.
Bulgular: Olguların ikisi erkek ikisi kadın olmak üzere yaş ortalaması 72 idi. Olguların tümüne sigmoid loop kolostomi + geniş debridman + üçlü antibiyoterapi uygulandı. İki olgu mortal seyretti, diğer iki olgunun tedavi sonrası 10. haftada kolostomileri kapatıldı.
Sonuç: Fournier Gangreni tanı ve tedavisinde geç kalındığı zaman mortalite oranları yüksek bir hastalıktır. Tüm hastalarda olduğu gibi özellikle ateş etiyolojisi ile başvuran hastalarda, fizik muayenenin tam olarak yapılması, tanının erken konmasını ve buna paralel olarak mortalitenin düşük olmasını sağlayan en önemli etmendir.
   
  Anahtar Kelimeler
  Fournier Gangreni, ateş, cerrahi tedavi
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız