ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 1 SAYI: 2
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
3 - Çocuk acil servisine akut karın ağrısı yakınmasıyla getirilen olguların analizi
   
Sibel A Tekgündüz, Aysun Şengül, Suat Biçer, Hüseyin Aldemir, Gönül Aydoğan
   
  ÖZET
   
  Amaç: Akut karın ağrısı, çocuk acil servislerine olan başvurular arasında sık görülen bir yakınmadır. Akut karın ağrılı olguların çoğu selim nedenlere
bağlı olmakla beraber, bazı olgularda morbiditeyi azaltmak için hızlı tanı ve tedavi gereksinimi vardır. Bu çalışmanın amacı, acil çocuk servisimizdeki
akut karın ağrılı çocukların tanılarında anamnez, fizik muayene, laboratuar ve radyolojik çalışmaların yerinin belirlenmesidir.
Gereç ve Yöntem: Çalışma akut karın ağrısı yakınmasıyla getirilen ve 5-17 yaş arasında olan rastgele seçilmiş 200 çocukta gerçekleştirildi. Tüm
hastaların demografik, klinik, laboratuar ve radyolojik bulguları kaydedildi.
Bulgular: Akut karın ağrısı nedeni olarak en sık saptanan dahili nedenler üst solunum yolu enfeksiyonları (ör: akut farenjit, tonsillit ve sinüzit)
ve akut gastroenteritti. Acil cerrahi nedenler çocuklarda kolaylıkla atlanabilir. Akut karın ağrısının en sık saptanan acil cerrahi nedeni akut apandisittir.
Akut karın ağrısına eşlik eden en sık semptomlar bulantı ve kusmaydı. Rijidite, rebaund ve abdominal hassasiyet bulguları, akut cerrahi batın olgularında, medikal nedenlere göre çok daha fazlaydı. Tanıya ulaşmada laboratuar ve görüntüleme çalışmalarının yardımı önemlidir. En sık saptanan patolojik laboratuar bulgusu lökositozdu. Abdominal acil durumların tanısında ilk yararlanılan radyolojik tetkik direkt batın grafisi ve takiben ultrasonografiydi.
Sonuç: Akut karın ağrısı etiyolojisinde üst solunum yolu enfeksiyonları ve gastroenteritlerin en sık neden olarak saptanması yanında, akut batın, akut piyelonefrit, diyabetik ketoasidoz, pnömoni gibi acil tanı ve tedavisi gereken dahili ve cerrahi sebeplerin acil çocuk servislerinde çalışan hekimlerin atlamaması gereken patolojik durumlar olduğu unutulmamalıdır.
   
  Anahtar Kelimeler
  Akut karın ağrısı, çocuk acil
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız