ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 1 SAYI: 2
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Online makale
Makale gönderimlerinin tamamen sitemiz üzerinden yapılacağı bu sistemle yazı göndermek ve gönderilmiş makalenizin takibini yapmak, ilgili değerlendirmeleri okuyup düzeltmeleri göndermek hızlı ve pratik bir süreç haline geliyor.
Kongre bilgileri
Yakın dönem kongrelerine dair genel bilgiler.

RSS Kaynağı
 
 
2 - Propofolle indüksiyonda oluşan hipotansiyon ve enjeksiyon ağrısı IV efedrin ile önlenebilir mi?
   
Gülay Eren, Zafer Çukurova, Yasemin Tekdöş, Nalan Saygı Emir, Nilgün Sağnak, Oya Hergünsel
   
  ÖZET
   
  Amaç: Propofolle indüksiyonda hipotansiyon ve enjeksiyon ağrısı en sık karşılaşılan dezavantajdır. Çalışmamızda propofolün bu istenmeyen etkilerini
önlemede propofole eklenen efedrinin etkinliğini araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: Hastanemizin etik kurulu onayıyla günübirlik anestezi planlanan ASA I grubu 18-40 yaş arasında 40 olgu rastgele iki gruba ayrıldı. Olgular enjeksiyon ağrısı konusunda bilgilendirildi ve enjeksiyon sırasındaki ağrı VRS ile değerlendirildi. Periferik venöz kateterizasyon sonrası 500cc Ringer Laktat ile hidrasyon yapıldı. Standart monitörizasyonu takiben efedrin eklenen gruba (Grup E) propofol 2.5 mg/kg + efedrin 10 mg (2cc), kontrol grubuna da (Grup K) propofol 2.5 mg/kg + 2cc serum fizyolojik kullanılarak indüksiyon ajanının enjeksiyonu 30 sn.’de tamamlandı.
Entübasyon için uygulanan 0.15 mg/kg vekuronyumdan sonra 4 dakika süreyle maskeyle ventile edilen hastalara orotrakeal entübasyon uygulanıp standart anestezi protokolü ile cerrahi prosedüre geçildi. Olgularda başlangıç, indüksiyon, ilk 1.-2.-3. dakikalarda, entübasyonda ve sonrasında 10’ar dakika ara ile KTA, TA, SpO2 ölçüldü.
Bulgular: Olguların demografik verileri ve ölçülen KTA’larında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi. Sistolik, diyastolik ve
ortalama arter basınçları ölçümleri gruplar arasında kıyaslandığında Grup K’da basınç değişiklikleri anlamlı düzeyde düşük bulundu (p<0.05). Grup
E’deki kan basıncı değişikliklerinde ise başlangıç değerlerine göre anlamlı değişme gözlenmedi. Grupların VAS düzeyleri değerlendirildiğinde ise Grup E’de enjeksiyon ağrısının derecesi anlamlı düzeyde düşük bulundu (p<0.05). Grup K’daki değişiklikler anlamlı bulunmadı.
Sonuç: Propofole ilave edilen 10 mg efedrin uygulanan hastalarda propofol indüksiyonu ile enjeksiyon ağrı derecesi azalmış ve hipotansiyon gözlenmedi
ği gibi efedrin kullanımına bağlı herhangi bir taşikardik ve hipertansif etki izlenmemiştir.
   
  Anahtar Kelimeler
  propofol, efedrin, hipotansiyon, enjeksiyon ağrısı
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız