En Çok Okunanlar

You can see all popular articles
Retansiyon Kistleri ile Rinosinüzit Korelasyonu
 • Selçuk Güneş
 • Ayşe Öznur Akidil
 • İrem Erdem
 • Burak Olgun
 • Mustafa Çelik
 • Zahide Mine Yazıcı
Bakırköy Tıp Dergisi 2019; 15: 65-68 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20181016121019
Evre 3-4 Gonartrozlu Hastalarda Diz İçi Steroid Enjeksiyonun Etkinliği
 • Alkan Bayrak
 • Sünkar Kaya Bayrak
 • Altuğ Duramaz
 • Cenk Sahan
 • Ahmet Büyükhatipoğlu
 • Furkan Çağlayan Aslantaş
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 372-376 DOI: 10.4274/BTDMJB.20171208092910
Neoadjuvan Kemoterapi Tedavisi Alan Meme Kanseri Hastalarının Takibinde Shear Wave Elastografinin Rolü
 • Safiye Tokgöz Özal
 • Ayşegül Akdoğan Gemici
 • Elif Hocaoğlu
 • Ercan İnci
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 437-442 DOI: 10.4274/BTDMJB.20181209113230
Yenidoğanlarda Fetal Nütrisyonel Durum ve HPA Ekseni İlişkisi
 • Eda Durmuş
 • Özgül Salihoğlu
 • Emrah Can
 • Şebnem Tekin Neijmann
 • Sami Hatipoğlu
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 326-331 DOI: 10.4274/BTDMJB.20170810080107
Kuzey Kıbrıs’ta Hepatit B Virüsü, Hepatit C Virüsü ve İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü Seroprevalansı
 • Emrah Güler
 • Kaya Süer
 • Ayşe Arıkan
 • Meryem Güvenir
 • Tamer Şanlıdağ
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 332-338 DOI: 10.4274/BTDMJB.20170503074555
Gebelerde Doğum ile ilgili Bilgi Düzeyi ve Doğum Korkusunun Değerlendirilmesi
 • Sevil Şahin
 • Döndü Sevimli Güler
 • Kevser Özdemir
 • Alaettin Ünsal
Bakırköy Tıp Dergisi 2019; 15: 5-14 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2017.20170603015031
Alpha-İnterferon Tedavisinden Önce İran, Khoy Şehrindeki Hepatit B Sırasında Tiroid Fonksiyon Endekslerinin (T3, T4, a-Tpo, Tg, a-Tg) İncelenmesi
 • Hajer Jafarpour
 • Kaveh Azimzadeh
Bakırköy Tıp Dergisi 2019; 15: 1-4 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2017.20171130025332
Ebeveyn Tutumlarının Çocukların Okula Hazır Olma Durumuna Etkisi ve İlişkili Faktörler
 • Ömer Alpgan
 • Tayfun Kara
 • Semra Yılmaz
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 408-414 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180326021029
Mesanenin Primer Amiloidozu: Makroskopik Hematürinin Nadir Bir Nedeni
 • Doğukan Sökmen
 • Kamil Gökhan Şeker
 • Yusuf Arıkan
 • Bedriye Koyuncu Sökmen
 • Necati Gürbüz
 • Volkan Tuğcu
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 443-446 DOI: 10.4274/BTDMJB.20170928084129
Birinci Basamak Sağlık Hizmetinde Çalışan Hekimler Arasında İskemik İnme Farkındalığı
 • Demet Yıldız
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 377-380 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180120104251
Helikobakter Pilori Sıklığı ve Lokasyon, Altı Adet Yaş Grubu ve Anatomik Pilot Bölge Bazlı 50 Yaş Sınır Değerlendirmesinin, Histopatolojik Helikobakter Pilori Kolonizasyon Derecesi ile İlişkileri
 • Demet Şengül
 • İlker Şengül
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 381-388 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180327085510
Daha Azı Da Mümkün: Düşük Akımlı Anestezide Akım Hızlarının Güvenlik Sonlanımları Üzerine Etkisi
 • Ali Bestami Kepekçi
 • Derya Özden Omaygenç
 • İbrahim Oğuz Karaca
 • Serkan Telli
 • Serkan Yücepur
 • Ecder Özenç
Bakırköy Tıp Dergisi 2019; 15: 15-23 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2017.20171005064643
Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Uygulanmakta Olan Branş Poliklinikleri Hizmetinin Hasta Memnuniyeti ve Hizmet Kalitesi Üzerine Etkisi
 • Nuri Alper Şahbaz
 • Ahmet Cem Dural
 • Mustafa Gökhan Ünsal
 • Hamit Ahmet Kabuli
 • Sinan Binboğa
 • Alpen Yahya Gümüşoğlu
 • Mehmet Abdussamet Bozkurt
 • Halil Alış
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 347-351 DOI: 10.4274/BTDMJB.20171007090120
Term Yenidoğanlarda 25-Hidroksivitamin D Düzeyleri ve Fetal Malnütrisyon İlişkisi
 • Duygu Eraslan
 • Özgül Salihoğlu
 • Emrah Can
 • Şebnem Tekin Leijmann
 • Sami Hatipoğlu
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 339-346 DOI: 10.4274/BTDMJB.20170905075959
Adeziv Kapsülitte Ultrasonografik Bulgular
 • Deniz Palamar
 • Pelin Yıldız
 • Kenan Akgün
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 352-356 DOI: 10.4274/BTDMJB.20171109062233
Gastrointestinal Kanserlerde Viral Hepatit Prevalansı ve Reaktivasyon Oranları
 • Savaş Bayrak
 • Mehmet Emin Güneş
 • Kemal Tekeşin
 • Emre Akar
 • Deniz Tural
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 394-397 DOI: 10.4274/BTDMJB.20171206061205
Açık Posterior Omurga Cerrahisi Sonrası Cerrahi Alan Enfeksiyonu: En Çok Etkilenen Hangisi?
 • Azharuddin Azharuddin
 • Harapan Harapan
 • Jonny Karunia Fajar
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 389-393 DOI: 10.4274/BTDMJB.20171114065534
Mekonyuım Boyalı Amnios Sıvılı Yenidoğanların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
 • Özgül Salihoğlu
 • Emrah Can
 • Canan Hasbal Akkuş
 • Şahin Hamilçıkan
 • Sami Hatipoğlu
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 357-363 DOI: 10.4274/BTDMJB.20170613110250
Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Pediatrik Humerus Medial Epikondil Kırıklarının Orta Dönem Klinik ve Radyolojik Sonuçları: Vida mı, K Teli mi?
 • Tolga Onay
 • Erhan Okay
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 415-420 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180127063040
Mide Kanseri Nedeniyle Radikal Gastrektomi ve Bursektomi Yapılan Hastalarda Erken Dönem Morbidite ve Mortalitesi
 • Sinan Binboğa
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 398-402 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180412014212
Yükselmiş Hemoglobin ve Hematokrit Düzeyi Koroner Kalp Hastalığı Riski ile İlişkilidir
 • Jonny Karunia Fajar
 • Diah Ivana Sari
 • Mohammad Saifur Rohman
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 364-371 DOI: 10.4274/BTDMJB.20170911073646
Editörden
 • Cevdet Erdöl
Bakırköy Tıp Dergisi 2019; 15: 0-0
Sessiz Posterior Serebral Arter Enfarktlı Hastalarda Risk Faktörlerinin Araştırılması
 • Aysel Tekeşin
 • Abdulkadir Tunç
 • Orhan Yağız
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 421-426 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180716101430
Ekstrakorporeal Dolaşımda Beynin Nöroelektriksel Aktivitesi: Ön Bulgular
 • Turan Onur Bayazıt
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 427-432 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180728081335
Periampuller bölge tümörlerinde uygulanan pilor koruyucu whipple ameliyatı ve 10 yıllık sağkalım
 • Kemal Tekesin
 • Mehmet Emin Gunes
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 85-93 DOI: 10.5350/BTDMJB.20171007072454
Gastrik Sıvı Kalprotektin Değerleri
 • Murat Çikot
 • Eyüp Gemici
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 433-436 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180705093950
Proksimal Femur Çivisi ile Tedavi Edilen 65 Yaş Üstü İnstabil İntertrokanterik Kırıklarda Mortalite ve Etki Eden Faktörler
 • Ömer Cengiz
 • Necdet Demir
 • Ferdi Dirvar
 • Hasan Hüseyin Ceylan
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 403-407 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180108023033
Yazar Dizini
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 0-0
Hakem Dizini
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 0-0
Hemşirelik Öğrencilerinde Sağlık Algısı, Sağlık Anksiyetesi ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
 • Afitap Özdelikara
 • Seval Ağaçdiken Alkan
 • Nuran Mumcu
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 275-282 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170310015347
Cerrahi Başarısızlık Riski Yüksek Olan Glokomlu Hastalarda Mitomisin C Kullanılarak Yapılan Trabekülektomi
 • Aslı Değer Vural
 • Süleyman Kuğu
 • Aysu Karatay Arsan
Bakırköy Tıp Dergisi 2019; 15: 24-28 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180105070450
Konu Dizini
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 0-0
Şizofreni Hastalarında Fiziksel Hastalık Ek Tanıları ve Ölüm Nedenleri: Geriye Dönük Tanımlayıcı Bir Çalışma
 • Derya İpekçioğlu
 • Burcu Kök Kendirlioğlu
Bakırköy Tıp Dergisi 2019; 15: 103-109 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20190214042203
Gastrointestinal Stromal Tümörlerde Laparoskopik Tedavi
 • Osman Könes
 • Tebessüm Çakıl
 • Cevher Akarsu
 • Seymur Abdullayev
 • Mehmet Emin Güneş
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 307-309 DOI: 10.5350/BTDMJB.20180807125814
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Hasta Memnuniyeti ve Etkileyen Faktörlerin Araştırılması
 • Ali Demirci
 • Zilha Öztürk
 • Sami Hatipoğlu
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 63-70 DOI: 10.5350/BTDMJB.20160328111151
Engelli Bireye Bakım Verenlerde Algılanan Bakım Yükü ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
 • Esra Tayaz
 • Ayşegül Koç
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 44-52 DOI: 10.5350/BTDMJB.20160726012929
Deli Bal Alımı Sonrası Hastaneye Başvuran Çocuk Olguların Değerlendirilmesi
 • Ramazan Cahit Temizkan
 • Esra Ülgen Temel
 • Nefise Arıbaş
 • Kenan Kocabay
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 289-293 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170321092220
Gastrointestinal Stromal Tümörlerde Laparoskopik Tedavi
 • Osman Könes
 • Tebessüm Çakıl
 • Cevher Akarsu
 • Seymur Abdullayev
 • Mehmet Emin Güneş
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 447-447 DOI: 10.5350/BTDMJB.20180807125814
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Vajinal Kanama veya Menometrorajili Hastalara Ne Zaman Endometrial Biyopsi Yapmalı?
 • Cihan Comba
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 242-246 DOI: 10.5350/BTDMJB.20180507024054
Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Sağlık Personelinin Yaşlılığa İlişkin Ayrımcı Tutumlarının Değerlendirilmesi
 • Muhammet Emin Naldan
 • Duygu Kara
 • Celaleddin Soyalp
 • Ayşe Gürol
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 8-16 DOI: 10.5350/BTDMJB.20161001124434
Tek Taraflı Mezial Temporal Sklerozda Karşı Taraf Hipokampüsün Volüm Değerlendirmesi
 • Ayşegül Sarsılmaz
Bakırköy Tıp Dergisi 2019; 15: 41-46 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180206065259
Hemşirelerin Beyin Ölümü ve Bitkisel Hayat Konusundaki Bilgi ve Düşünceleri
 • Işıl Işık Andsoy
 • Asiye Gül
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 1-7 DOI: 10.5350/BTDMJB.20160412073116
Geriatrik Hastalarda Akut Apandisit ve Laparoskopik Apendektomi
 • Eyüp Gemici
 • Ahmet Sürek
 • Murat Çikot
 • Sezer Bulut
 • Cevher Akarsu
 • Mehmet Abdussamet Bozkurt
 • Mehmet Emi Güneş
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 448-448 DOI: 10.5350/BTDMJB.20180511124236
Bruksizmli Hastalarda Ruhsal Travma ve Bedensel Belirtilere Odaklanma
 • Musa Şahpolat
 • Mehmet Adıgüzel
 • Mustafa Arı
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 283-288 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170419091049
Meme Kanserli Hastalarda Üst Ekstremite Sorunları ve Yaşam Kalitesi
 • Emel Yılmaz
 • Teoman Coşkun
Bakırköy Tıp Dergisi 2019; 15: 29-37 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180110090353
Fabrika Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı ve Sağlık Algısı
 • Nurcan Kolaç
 • Ayşe Sezer Balcı
 • Fatma Nevin Şişman
 • Burcu Eylem Ataçer
 • Songül Dinçer
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 267-274 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170328092601
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Edinsel Trombositopeni Değerlendirilmesi
 • Tayyibe Sever
 • Özgül Salihoğlu
 • Emrah Can
 • Zülfikar Gördü
 • Sami Hatipoğlu
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 263-266 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170328110309
Hemşirelik, ebelik ve diyetetik öğrencilerinin tamamlayıcı ve entegre tıp hakkındaki düşünce ve uygulamaları
 • Mehtap Kavurmaci
 • Mehtap Tan
 • Zuhal Kavurmaci
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 300-306 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170606124143
112 Ambulansı ile Çocuk Acile Getirilen Hastaların Değerlendirilmesi
 • Müslüm Mönür
 • Müge Gülen
 • Akkan Avci
 • Salim Satar
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 253-262 DOI: 10.5350/BTDMJB.20160930125348
Aseptik humerus kaynamaması olan hastalarin tedavisinde internal tespit ve otogreftleme ile tek aşamali cerrahi
 • Yavuz Arikan
 • Baris Ozkul
 • Yasar Mahsut Dincel
 • Osman Lapcin
 • Yunus Emre Akman
 • Umut Yavuz
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 294-299 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170613100215